Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Affaldsplan

Selvbetjening | Links | Kontakt

Affaldsplan


 

Hals Byråd har godkendt et forslag til "Affaldsplan" for perioden 2005-2016. Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger, hvor alle har mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag eller blot gode idéer til forslaget.

Affaldsplanen indeholder en målsætnings- og indsatsdel samt en kortlægningsdel, som beskriver status på affaldsområdet i kommunen, herunder en vurdering af opfyldelse af målene fra sidste Affaldsplan.


Det er kommunens mål at opfylde en række "sigtelinier" for forholdet mellem genanvendelse, forbrænding og deponering

De nuværende ordninger videreføres uden væsentlige ændringer, indsatsen vil blive koncentreret om at optimere ordningerne på særlige indsatsområder.


Indsatsen overfor husholdninger vil primært dreje sig om at øge genanvendelse af dagrenovation, primært flasker og glas. Desuden er information et vigtigt element, det er nødvendigt at kende til muligheder, konsekvenser osv., for at kunne håndtere ens eget affald rigtigt.


Den nuværende indsats overfor erhverv, hvor affaldshåndtering er en del af miljøtilsynet, skal fortsættes. Desuden skal informationen overfor de virksomheder, der ikke er omfattet af miljøtilsyn, intensiveres. Der skal informeres om korrekt håndtering af farligt affald.


Offentlighedsfase

Forslaget til Affaldsplan vil være fremlagt for offentligheden i 8 uger fra d. 10.11.2004 til d. 05.01.2005. Har du gode idéer eller bemærkninger til forslaget, skal disse derfor være byrådet i hænde senest onsdag den 5. januar 2005.


Planen kan ses følgende steder:


Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup


samt på Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk


Affaldsplanen kan udleveres, og yderligere oplysninger om planen kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.


Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 3. november 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |