Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Byrådsmøde den 31. august 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Byrådsmøde den 31. august 2006


Torsdag den 31. august 2006 kl. 18.30 afholdes byrådsmøde.

 

I BYRÅDSSALEN, BORGERGADE 39, GANDRUP.

 

På mødet vil følgende emner blive behandlet:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 

Punkter på åbent møde:

 

85. Spørgetid - Byrådet 2006

86. Husstandsomdeling af "Hals-kalenderen" som afskedsgave fra Hals Kommune

87. Overflytning af projekter fra drift til anlæg

88. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Ulsted

89. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Gandrup

90. Folkebibliotek i Multihus i Vester Hassing

91. Etablering af erstatningsbaner for VHG i forbindelse med etablering af Multihus i Vester Hassing

92. Ansøgning om midler til renovering af toilet- bad- og omklædningsfaciliteter i hallen ved Hals skole

93. Lejeaftale den selvejende institution Hou Borger og Aktivitetshus og Hals Kommune.

94. Godkendelse af vedtægter samt driftsbudget for Hou Borger- og Aktivitetshus

95. Udbetaling af miljøstøtte i 2005

96. Forslag til Regionplantillæg nr. 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands amt.

97. 2. Behandling af forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg nr. 74

98. Byggemodning af lokalplanområde 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals".

99. Trafiksikkerhedsmidler 2006

100. Fornyet stillingtagen til evt. salg af Hassinghave og Fjordparken

101. Godkendelse af retningslinier for skolerejser i Hals Kommune

102. Endelig godkendelse af Lokalplan 5.42 "Bevarende lokalplan for Hals Midtby"

103. Ansøgning om rørlægning af privat vandløb ved matrikel 6f, Stae by,Vester Hassing

104. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.14 "Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted"

105. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted"

106. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted"

107. Forslag til Lokalplan 2.21 "Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing"

108. Forslag til Lokalplan 2.22 "Område til idrætsformål i Vester Hassing"

109. Forslag til Lokalplan 3.24 "Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup".

110. Godkendelse af projekt for Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 5.40

111. Tillæg til spildevandsplan 2002 - 2013

 

 

Emnerne på dagsordenen er ovenfor kort omtalt, men hvis du er interesseret i at læse den fremlagte byrådsdagsorden, kan du se den et af følgende steder, hvor den er fremlagt fra mandagen før byrådsmødets afholdelse:

 

·        Rådhuset, Borgergade 39, 9362 Gandrup.

·        Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk.

·        Banker og sparekasser.

·        Biblioteker.

 

Mandagen efter byrådsmødets afholdelse er mødereferatet fremlagt på Rådhuset, bibliotekerne og på Hals Kommunes hjemmeside: www.halskom.dk

 

Alle er iøvrigt meget velkomne til at møde op i byrådssalen for at overvære mødet.

 

                                                                                                                Byrådet

Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. august 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |