Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Endeligt godkendelse af lokalplan 7.25 og Affaldsplan 2005-2016

Selvbetjening | Links | Kontakt

Endeligt godkendelse af lokalplan 7.25 og Affaldsplan 2005-2016


Byrådet i Hals Kommune har den 2. februar 2005 godkendt Lokalplan 7.25 og Affaldsplan 2005-2016 endeligt, samt besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 2.19 i offentlig høring.

 

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplanen indeholder en målsætnings- og indsatsdel samt en kortlægningsdel, som beskriver status på affaldsområdet i kommunen, herunder en vurdering af opfyldelse af målene fra sidste Affaldsplan.

Affaldsplanen har været fremlagt i høring i 8 uger, hvor der indkom bemærkninger vedr. indsamling af glas. Bemærkningerne er indarbejdet i den endelige plan.

 

Lokalplan 7.25 "Område til sommerhus v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej"

Lokalplanen udlægger et 1,2 ha. stort areal nord for Hals til 8 sommerhusgrunde og et grønt fællesareal. Til den del af lokalplanen der omfatter det grønne fællesareal er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, den øvrige del er i overensstemmelse med de eksisterende rammer.

Her indsættes "kort1"

Lokalplanen har været fremlagt i høring i 8 uger, hvor der indkom flere bemærkninger. Bemærkningerne resulterede i en mindre ændring i lokalplanen.

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 16.03.2005. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Forslag til lokalplan 2.19 "Boligområde v. Uglevænget, V. Hassing"
Der er udarbejdet et forslag til ny lokalplan, der viderefører boligområdet Uglevænget i V. Hassing. Forslaget ledsages af kommuneplantillæg 2Bo6.

Her indsættes "kort2"

Principperne i lokalplanen er fastlagt i forbindelse med lokalplan 2.13 for det eksisterende boligområde, da der er tale om en videreførsel. Der ligger 5 større parceller på række mod syd. Byrådsmedlem Gert Andersen ønsker fremlagt et alternativ med 4 større grunde mod vest.

Bemærkninger eller indsigelse til lokalplanen skal være Hals Kommune i hænde senest d. 13.04.2005.

Planerne kan ses følgende steder:

 

Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup

 

samt på Hals kommunes hjemmeside (Lokalplan 7.25) (Affaldsplan 2005-2016) (Lokalplan 2.19)

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 16. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |