Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Forlig i Høgsbrosagen

Selvbetjening | Links | Kontakt

Forlig i Høgsbrosagen


Vi er glade for, at det lykkedes at opnå forlig, så vi undgår den retssag, som ingen af parterne fandt gavnlig.

 

Politisk har vi ønsket sagen afsluttet, så alle involverede parter kunne se fremad. Forliget er indgået med en landsdommer som opmand og ikke som domsmand.

 

Den enighed der er opnået parterne imellem er nu godkendt af Byrådet. Der er således tale om en politisk og ikke en retslig afgørelse.

 

I forligsteksten vil vi gerne fremhæve at begge parter ikke finder anledning til at kommentere forløbet yderligere.

 

Med det indgåede forlig betragter Hals Kommune sagen som afsluttet.

 

Vi har taget konsekvenserne af denne sag i byrådet, og handlet derefter. Vi skal alle lære af vores fejl, og der er foretaget de nødvendige tiltag for at undgå lignende situationer i fremtiden.

 

På byrådets vegne

Borgmester

Bent Sørensen

 

 

Den 4. maj har der været afholdt retsmægling i sagen Henriette Høgsbro mod Hals Kommune. Retsmægling er en forligsløsning med en i dette tilfælde landsretsdommer som mægler. Retsmæglingen gav følgende resultat:

 

Forligstekst

Hals Kommune erkender, at afskedigelsen af Henriette Høgsbro ikke var rimeligt begrundet. Hals Kommune beklager forløbet.

Henriette Høgsbro har været en afholdt og dygtig medarbejder under sin ansættelse på Hou skole. Henriette Høgsbro skal være velkommen til igen at søge ansættelse i Hals Kommune.

 

Hals Kommune betaler til fuld og endelig afgørelse af sagen en godtgørelse for urimelig afskedigelse på kr. 100.000 til Henriette Høgsbro og hertil en kompensation for de forhold, som relaterer sig til kommunens sagsbehandling på kr. 100.000.

 

I forbindelse med forliget frafalder Hals Kommune det rejste krav om betaling af kr. 6.523,29. Ligeledes betaler Hals Kommune det tilbageholdte beløb kr. 2460,95.

Der indeholdes A-skat mv. af forligsbeløbene efter gældende regler. Hals Kommune anmoder Told- og Skatteregion Nordjylland om vejledning med hensyn til A-skattetræk mv., idet Hals Kommune over for Told- og Skatteregion Nordjylland vil indstille, at kompensationsbeløbet på kr. 100.000 bør kunne udbetales skattefrit.

De anførte beløb betales snarest muligt og senest den 1. juni 2005.

 

Henriette Høgsbro hæver den for Vestre Landsret anlagte sag som forligt, og således at ingen af parterne betaler sagsomkostninger til modparten.

 

Sagen er hermed afsluttet i enighed mellem parterne, og ingen af disse finder anledning til at kommentere forløbet yderligere.

 

Forliget er fra Hals Kommunes side betinget af Byrådets godkendelse. Borgmesteren har dd. Forpligtet sig til at indstille forliget til Byrådets godkendelse. Sagen behandles på Byrådsmøde den 11. maj 2005 kl. 16.00.

 

Hals Kommune giver den 11. maj 2005 meddelelse om Byrådets beslutning pr. email til Henriette Høgsbro og Advokat Ulla Jacobsen.

Hals Kommune er berettiget til at udsende den fulde forligstekst som pressemeddelelse torsdag den 12. maj 2005 kl. 12.00.


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 12. maj 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |