Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Forslag til Hals Nord plan i offentlig høring

Selvbetjening | Links | Kontakt

Forslag til Hals Nord plan i offentlig høring


Byrådet i Hals Kommune og Sammenlægningsudvalget i Det Nye Aalborg udsender hermed forslag til helhedsplan for Hals Nord - kommuneplantillæg nr. 74 i

 

offentlig høring

 

i perioden fra den 17. maj 2006 til den 12. juli 2006.

 

Forslaget indeholder en samlet plan for byudviklingsmulighederne i den nordlige del af Hals by.

 

Der opereres i planen med en etapedeling, hvor byudviklingen i den nærmeste fremtid skal foregå i den nord-vestlige del af byen. Den fremtidige erhvervsudviklingen i Hals er planlagt i et 7,8 ha stort område vest for det eksisterende erhvervsområde ved Bygmestervej. Boligudviklingen er planlagt nord for Idrætsallé mellem Ulstedvej og sportspladsen i et område, der kan rumme godt 170 nye boliger. Endelig er der udlagt et område til offentlige formål nord for skolen - dels som udvidelsesmulighed for de offentlige institutioner i Hals og dels for at sikre udvidelsesmulighederne for fritidsaktiviteterne i området og sikre et rekreativt område fra nord mod syd ind i byen langs vandløbet Skiveren.

 

Næste fase i byudviklingen i Hals er formuleret som visioner og perspektiver for den nord-østlige del af Hals by. Der er ikke fastsat egentlige rammer for dette område, og det vil kræve en ny og særskilt planlægning, når/hvis disse områder skal inddrages til byudvikling.

 

Der afholdes borgermøde om planen onsdag den 31. maj 2006 kl. 19.00. Stedet udmeldes senere.

 

Forslag til helhedsplan for Hals Nord - kommuneplantillæg nr. 74 kan ses på følgende link:

Forslag til Kommuneplantillaeg nr 74 for Hals Nord maj.pdf (NaN KB)

 

Materialet kan også ses på Rådhuset eller rekvireres ved henvendelse til Hals Kommune på tlf. 99 54 99 69 eller mail center@halskom.dk.

 

Indsigelser og bemærkninger til forslaget kan indsendes til byrådet indtil den 12. juli 2006.

 

 

 

                            Byrådet

 

 

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 16. maj 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |