Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Godkendelse af Hals Nord plan

Selvbetjening | Links | Kontakt

Godkendelse af Hals Nord plan


Byrådet i Hals Kommune har nu godkendt Helhedsplan for Hals Nord - kommuneplantillæg nr. 74. Planen indeholder en samlet vision for byudviklingsmulighederne i den nordlige del af Hals by.

 

Forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg nr. 74 har været fremlagt til offentlig høring fra den 17. maj 2006 til den 12. juli 2006. I offentlighedsfasen kom der flere indsigelser mod planen fra borgere, foreninger og andre myndigheder.

 

Indsigelserne har betydet enkelte rettelser i planen. Af de lidt større ændringer kan nævnes, at indsigelsen fra Nordjyllands amt har medført, at skillelinien mellem rammedelen (med de umiddelbare byudviklingsmuligheder i planen) og perspektivdelen (fremtidsvisionen) er ændret. Dette betyder, at rammeområdet til erhvervsudvikling vest for det eksisterende område ved Bygmestervej er taget ud af planen, så det nu kun fremgår af perspektivdelen. Endvidere er rammerne til boligudvikling og offentlige formål nord for Idrætsallé ligeledes reduceret, så de følger grænserne for de allerede godkendte lokalplaner i Hals Nord.

 

Den godkendte Helhedsplan for Hals Nord - kommuneplantillæg nr. 74 er at finde på kommunens hjemmeside www.halskom.dk under "Nyheder" og "Planer og Visioner". Planen kan også rekvireres ved henvendelse til Hals Kommunes Centerafsnit, Borgergade 39, 9362 Gandrup på tlf. 99 54 99 99 eller mail center@halskom.dk.

 

 

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 26. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |