Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion

Selvbetjening | Links | Kontakt

Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion


Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 2. juni 2004 meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Skovhusvej 40 tilhørende Birger Bæch Pedersen. Ejendommens dyrehold er i dag på 220 dyreenheder af årskøer og opdræt og i forbindelse med udvidelsen øges besætningens størrelse til 419 dyreenheder af årskøer og opdræt. Der er udarbejdet en godkendelse for kvægproduktionen der fastsætter vilkår for indretning og drift samt indeholder en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering. Godkendelsen kan ses her: Miljoegodkendelse_skovhusvej40_med_aendringer.pdf (242 KB).

Godkendelsen omhandler kun de miljømæssige forhold i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelser i henhold til Byggeloven og Planloven behandles særskilt. Fristen for klager over Teknisk Udvalgs afgørelse er den 07.07.2004. Eventuelle klager skal skriftligt fremsendes til Hals Kommune som videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen, som er klagemyndighed.

Teknisk Udvalg


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |