Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse 2004


øåØå

Alle børn, som er født i 1998 har ret til at blive optaget i børnehaveklasse med start til august 2004. Børn der er født i 1999 før 1. oktober 1999, kan efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklase, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

Børn, der er født i 1997, er undervisningspligtige fra begyndelsen af skoleåret 2004/2005. Børn, der er født i 1997, som går i børnehaveklasse er samtidigt indskrevet i 1. klasse. Nyindskrivning skal ikke finde sted. Børn, der er født i 1998 før 1. oktober, kan efter forældrenes anmodning optages i 1. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen.

Andre bestemmelser:

Der kan søges om:

  • Udsættelse af optagelsen i 1. klasse for børn, der er født i 1997.
  • At blive optaget på en anden skole end distriktsskolen.

Såfremt man ønsker andet skoledistrikt eller udsættelse skal der ansøges skriftligt herom til Børne- og Kulturforvaltningen. Nærmere oplysninger fås hos skolelederen, der også formidler kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, såfremt forældrene ønsker rådgivning om hvorvidt deres barn er parat til skolestart.

Skolefritidsordningen:

Børn, som starter i børnehaveklasse, kan tillige søge om optagelse i skolefritidsordningen, såfremt de er skolesøgende på Gandrup, Hals, Hou, Ulsted eller Vester Hassing skole.

Ansøgningsskema udleveres ved indskrivningen.

Indskrivning på skolerne finder sted på:

Hals Skole:
Torsdag den 4. marts 2004 kl. 17.00 ? 19.00 i Hals Skoles indskolingsafdeling.


Vester Hassing Skole:

Som tidligere meddelt afholder skolen:

Informationsmøde: Torsdag den 5. februar 2004 kl. 19.00.

Indskrivningsdag for børnene: Tirsdag den 9. marts 2004 kl. 17.00 - 19.00.


Gandrup Skole:
Onsdag den 14. april 2004 kl. 16.00 ? 18.00.

Der afholdes orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre torsdag den 4. marts 2004 kl. 19.00 ? 21.00.


Hou Skole:

Lørdag den 27. marts 2004 kl. 09.00 ? 12.00.

Lørdag den 27. marts 2004, kl. 9.00 ? 12.00 afholdes der et indskrivningsarrangement for kommende børnehaveklasseelever og disses forældre. Der udsendes indbydelse til alle hjem. Skulle der være hjem, som endnu ikke har tilmeldt deres barn til kommende børnehaveklasse, bedes disse henvende sig til skolen snarest muligt.


Ulsted Skole:

Lørdag den 17. april 2004 kl. 09.00 ? 12.00.

Indbydelser og programmer tilsendes børn, som er født i 1997 og således har den aktuelle alder til at skulle starte i børnehaveklassen. Ved ønske om start for yngre børn, som omtalt tidligere i annoncen, bedes man henvende sig på skolens kontor inden den 15. februar 2004 for at få tilsendt indbydelse.

Børne- og Kulturforvaltningen.


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 16. januar 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |