Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. Klasse 2005.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. Klasse 2005.


Alle børn, som er født i 1999 har ret til at blive optaget i børnehaveklasse med start til august 2005.

Børn der er født i 2000 før 1. oktober 2000, kan efter forældrenes anmodning opta-ges i børnehaveklase, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

 

1. klasse.
Børn, der er født i 1998, er undervisningspligtige fra begyndelsen af skoleåret 2005/2006.

Børn, der er født i 1998, som går i børnehaveklasse er samtidigt indskrevet i 1. klas-se. Nyindskrivning skal ikke finde sted.

Børn, der er født i 1999 før 1. oktober, kan efter forældrenes anmodning optages i 1. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen.

 

Andre bestemmelser:
Der kan søges om:

  • Udsættelse af optagelsen i 1. klasse for børn, der er født i 1998.
  • At blive optaget på en anden skole end distriktsskolen.

Såfremt man ønsker andet skoledistrikt eller udsættelse skal der ansøges skriftligt herom til Børne- og Kulturforvaltningen.

Nærmere oplysninger fås hos skolelederen, der også formidler kontakt til Pædago-gisk Psykologisk Rådgivning, såfremt forældrene ønsker rådgivning om hvorvidt de-res barn er parat til skolestart.

 

Skolefritidsordningen:
Børn, som starter i børnehaveklasse, kan tillige søge om optagelse i skolefritidsord-ningen, såfremt de er skolesøgende på Gandrup, Hals, Hou, Ulsted eller Vester Has-sing skole.

Ansøgningsskema udleveres ved indskrivningen.


 

Indskrivning i skolerne finder sted på:

 

Hals Skole:
Torsdag den 3. marts 2005 kl. 17.00 ? 19.00 i Hals Skoles indskolingsafdeling.

Der afholdes orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre torsdag den 3. februar 2005 kl. 19.00.

Vester Hassing Skole:
Som tidligere meddelt afholder skolen:

Informationsmøde: Torsdag den 3. februar 2005 kl. 19.00.
Indskrivningsdag for børnene: Tirsdag den 8. marts 2005 kl. 17.00 - 19.00.


Gandrup Skole:
Tirsdag den 5. april 2005 kl. 16.00 ? 18.00.

Der afholdes orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre tirsdag den 15. marts 2005 kl. 19.00 ? 21.00.


Hou Skole:
Lørdag den 2. april 2005 kl. 09.30 ? 11.30.

Lørdag den 2. april 2005, kl. 09.30 ? 11.30 afholdes der et indskrivningsarrangement for kommende børnehaveklasseelever og disses forældre. Der udsendes indbydelse til alle hjem. Skulle der være hjem, som endnu ikke har tilmeldt deres barn til kom-mende børnehaveklasse, bedes disse henvende sig til skolen snarest muligt.


Ulsted Skole:
Indskrivningsblanket til børnehaveklassen er tilsendt de børn i skoledistriktet, som er født i 1999.
Ved ønske om start for yngre børn, som omtalt tidligere i annoncen, bedes man hen-vende sig på skolens kontor inden den 15. februar 2005 for at få tilsendt indskriv-ningsblanket.
Lørdag den 9. april 2005 kl. 09.00 - 12.00 afholdes der indskrivningsarrange-ment for kommende børnehaveklasseelever og deres forældre.
Der udsendes indbydelse til arrangementet.

Børne- og Kulturforvaltningen.


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |