Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Lokalplan 10.02 ?Område til jordbrugsparceller i Holtet?

Selvbetjening | Links | Kontakt

Lokalplan 10.02 ?Område til jordbrugsparceller i Holtet?


 

Byrådet i Hals Kommune har den 25. okt. 2006 godkendt lokalplan 10.02 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 76 endeligt. Lokalplanen har været i offentlig høring, i forbindelse med den endelige vedtagelse er der indarbejdet en mindre ændring vedr. stiadgangen til Aalborgvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 6 jordbrugsparceller, som dels består af et byggefelt indenfor Holtets afgrænsning i kommuneplanen og dels et brugsareal udenfor afgrænsningen. Desuden etableres der store fællesområder med beplantningsbælter, fællesarealer med beplantning, ?skov?, grill-plads m.m.

 

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 06.12.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Planen kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune

                      Teknisk forvaltning

                      Borgergade 39

                      9362 Gandrup

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planen kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

                                                                                      

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. november 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |