Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Lokalplaner i offentlig høring

Selvbetjening | Links | Kontakt

Lokalplaner i offentlig høring


Byrådet i Hals Kommune har den 22. juni 2005 godkendt lokalplan 2.19 og 5.39 endeligt, samt besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 3.21, 6.29 og 7.26 i offentlig høring.

Lokalplan 2.19 "Boligområde v. Uglevænget, V. Hassing"
Der er udarbejdet ny lokalplan, der viderefører boligområdet Uglevænget i V. Hassing. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg 2Bo6.

 

 

Principperne i lokalplanen er fastlagt i forbindelse med lokalplan 2.13 for det eksisterende boligområde, da der er tale om en videreførsel.

Lokalplan 5.39 "Boligområde v. Kongensgade, Hals"
Der er udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for en tæt-lav boligbebyggelse v. Kongensgade.

 

 

Bebyggelse kan opføres med 1 etage og med en højde på 6,5 m., bebyggelsesprocenten må ikke overskride 35. Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen indarbejdet en mindre ændring af lokalplanens bestemmelse om højde.

Der er desuden fastsat bestemmelser om bygningernes placering, udformning og materialevalg.

Klage over godkendelserne kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 27.07.2005. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

Forslag til Lokalplan 3.21 "Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup "
Der er udarbejdet forslag til lokalplan, der giver mulighed for en videreførsel af erhvervsområdet v. Teglvænget mod vest. Området omfattet ca. 4,9 ha.

 

 

Principperne i det eksisterende erhvervsområde med hensyn til anvendelse, veje, parceller mv. gælder ligeledes for dette område. Der gives dog i den nye lokalplan mulighed for byggeri med en højde på 10 m.(op til 15 m. i særlige tilfælde).

Forslag til Lokalplan 6.29 "Område til centerformål v. Skovsgårds Raaling, Hou"
Der er udarbejdet forslag til lokalplan der omfatter ejendommen "Skovsgårds Raaling" v. Syrenvej i Hou.

 

 

Der blive mulighed for at udvide erhvervsarealet og etablere ny bolig i overensstemmelse med det nuværende byggeri. Bestemmelserne i "Kommunal forskrift for Restaurationsdrift i Hals Kommune" er indarbejdet i lokalplanen.

Forslag til Lokalplan 7.26 "Område til sommerhuse v. Rødhøj"
Der er udarbejdet forslag til lokalplan, der muliggør udstykning af 55 sommerhusparceller ved Rødhøj.

 

 

Der kan opføres sommerhuse på 1 etage og max. 6,5 m. i området. Vejadgang til parcellerne sker via eksisterende private fællesveje i området.

Bemærkninger eller indsigelse til lokalplanerne skal være Hals Kommune i hænde senest d. 24.08.2005.

Planerne kan ses følgende steder:

Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 6. juli 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |