Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Miljøgodkendelse Houvej 89

Selvbetjening | Links | Kontakt

Miljøgodkendelse Houvej 89


Godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse

for slagtesvineproduktion efter

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

 

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 29. november 2006 godkendt tillæg til tidligere meddelt miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af dyreholdet på ejendommen Houvej 89, 9370 Hals tilhørende Sdr. Badsbjerg A/S.

 

Ejendommens dyrehold udvides fra 10.000 til 11.880 producerede slagtesvin svarende til 330 dyreenheder. Selvom antallet af producerede slagtesvin øges, vil antallet af dyre­enheder ikke blive forøget i forhold til den tidligere meddelte godkendelse, der er sket en ændring i beregningsmåden. Udvidelsen omfatter ikke nybyggeri, da udvidelsen sker i eksisterende bygninger.

 

Der er udarbejdet en godkendelse for produktionen som fastsætter vilkår for indretning og drift samt indeholder en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering. Godken­del­sen ligger til gennemlæsning hos Teknisk Forvaltning eller kan ses på kommunens hjemmeside www.halskom.dk. miljoegodkendelse_houvej_89.pdf (1257 KB)

 

Godkendelsen omhandler kun de miljømæssige forhold i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven.

 

Fristen for klager over Teknisk Udvalgs afgørelse er den 04.01.2007. Eventuelle klager skal skriftligt fremsendes til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup som videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen, som er klagemyndighed. Efter 31.12.2006 skal klagen fremsendes Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

 

 

                      Teknisk Udvalg


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |