Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Miljøgodkendelse Nejsigvej 31, Gandrup

Selvbetjening | Links | Kontakt

Miljøgodkendelse Nejsigvej 31, Gandrup


Godkendelse af slagtesvineproduktion efter

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

 

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 29. november 2006 meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Nejsigvej 31, 9362 Gandrup tilhørende Carl Christian Pedersen.

 

Ejendommens dyrehold er i dag på 206,5 dyreenheder af slagtesvin og i forbindelse med udvidelsen øges besætningens størrelse til 242,9 dyreenheder af slagtesvin svarende til en årlig produktion af 8.500 slagtesvin. Udvidelsen omfatter ikke nybyggeri, da udvidelsen sker i eksisterende stald.

 

Der er udarbejdet en godkendelse for produktionen som fastsætter vilkår for indretning og drift samt indeholder en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering. Godken­del­sen ligger til gennemlæsning hos Teknisk Forvaltning eller kan ses på kommunens hjemmeside www.halskom.dk. miljoegodkendelse_nejsigvej_31.pdf (657 KB)

 

Godkendelsen omhandler kun de miljømæssige forhold i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelser i henhold til Byggeloven og Planloven behandles særskilt.

 

Fristen for klager over Teknisk Udvalgs afgørelse er den 04.01.2007. Eventuelle klager skal skriftligt fremsendes til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup som videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen, som er klagemyndighed. Efter 31.12.2006 skal klagen fremsendes Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

 

 

                      Teknisk Udvalg


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |