Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Ny lokalplan

Selvbetjening | Links | Kontakt

Ny lokalplan


Byrådet i Hals Kommune har den 11. august 2004 godkendt lokalplan 2.18 endeligt.

Lokalplanen udlægger et område til centerformål omkring Springvandspladsen i V. Hassing. Derudover er lokalplanen inddelt i delområder. Område A hvor der kan etableres liberale erhverv, servicefunktioner osv. samt dagligvarebutikker op til 3000 m2 og udvalgsvarebutikker op til 1500 m2. I område B gælder de samme anvendelsesbestemmelser, der kan dog her kun etableres mindre butikker op til 400 m2. I område C er der planlagt for p-pladser, de eksisterende boliger kan dog bibeholdes.

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 15.09.2004. Gebyr for behandling af klage er 500 kr. Læs hele lokalplanen her: Lokalplan 2.18


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 17. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |