Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye lokalplaner

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye lokalplaner


Byrådet i Hals Kommune har den 22. oktober 2003 godkendt 3 lokalplaner endeligt.

Lokalplan nr. 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Lokalplanen omfatter et område v. Skovhusvej og Bymarken. Området må anvendes til erhverv som serviceerhverv, administration- og kontorbygninger o.lign., der ikke medfører gener i form af støj, lugt eller forurening for de omkringliggende boligområder.

Der er i offentlighedsperioden indkommet bemærkninger, der har gjort, at der er indarbejdet en mindre ændring i lokalplanen. Således præciseres det nu, at der ikke kan bygges højere end 8,5 m. i lokalplanområdet.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 80 til Hals kommuneplan.

Lokalplan nr. 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Lokalplanen omfatter et område v. Skovhusvej og Bymarken. Området må anvendes til lokale erhvervsformål som lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Lokalplanen erstatter den eksisterende lokalplan 2.07 for området.

Der er i offentlighedsperioden indkommet bemærkninger, der har gjort, at der er indarbejdet en mindre ændring i lokalplanen. Således fjernes muligheden for adgang til Bymarken i forlængelse af Industrivej.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 81 til Hals kommuneplan.

Lokalplan nr. 6.25 for et område til boligformål i Hou

Lokalplanen omfatter et område v. Kjeldhaven. Området må anvendes til helårsboliger i form af en tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen erstatter den eksisterende Byplanvedtægt for området.

Der er i offentlighedsperioden indkommet indsigelser, der ikke har betydet ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 77 til Hals kommuneplan.

Klage kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 03.12.2003.

Lokalplanen kan ses her på hjemmesiden under Planer og visioner.

Lokalplanerne kan udleveres, og yderligere oplysninger om planerne kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 3. november 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |