Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye Lokalplaner

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye Lokalplaner


Byrådet i Hals Kommune har den 21. september 2005 godkendt lokalplan 3.21, 6.29 og 7.26 endeligt.

 

Lokalplan 3.21 "Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup "
Lokalplanen giver mulighed for en videreførsel af erhvervsområdet v. Teglvænget mod vest. Området omfattet ca. 4,9 ha.

 

 

Principperne i det eksisterende erhvervsområde med hensyn til anvendelse, veje, parceller mv. gælder ligeledes for dette område. Der gives dog i den nye lokalplan mulighed for byggeri med en højde på 10 m.(op til 15 m. i særlige tilfælde). Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der redegjort for muligheden for naturgas i området.

 

Lokalplan 6.29 "Område til centerformål v. Skovsgårds Raaling, Hou"
Lokalplanen omfatter ejendommen "Skovsgårds Raaling" v. Syrenvej i Hou.

 

 

Der bliver mulighed for at udvide erhvervsarealet og etablere ny bolig i overensstemmelse med det nuværende byggeri. Bestemmelserne i "Kommunal forskrift for Restaurationsdrift i Hals Kommune" er indarbejdet i lokalplanen. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet bestemmelse om dokumentation for overholdelse af støjgrænser.

 

Forslag til Lokalplan 7.26 "Område til sommerhuse v. Rødhøj"
Lokalplanen muliggør udstykning af 55 sommerhusparceller ved Rødhøj.

 

 

Der kan opføres sommerhuse på 1 etage og max. 6,5 m. i området. Vejadgang til parcellerne sker via eksisterende private fællesveje i området. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet bestemmelse om lukning af den eksisterende adgang til "Rødhøj".

 

Klage over godkendelserne kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 02.11.2005. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup

samt på www.halskom.dk/dk/planer_visioner/

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |