Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye Lokalplaner

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye Lokalplaner


NYE PLANER

Byrådet i Hals Kommune har den 12. oktober 2005 godkendt lokalplan 1.16 og 6.28 endeligt.

 

Lokalplan 6.28 "Hou Havn"
Der er udarbejdet lokalplan, der omfatter hele Hou Havn. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af de bestemmelser, der fremgår af Bymodel Hou.

 

 

Lokalplanen er inddelt i delområder, i overensstemmelse med bymodellens inddeling. Områderne udlægges til havneformål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indarbejdet mindre ændringer på baggrund af indkomne bemærkninger i høringsperioden, bl.a. vedrørende byggefelternes afgrænsning.

 

Lokalplan 1.16 "Område til erhvervsformål v. Nørengen; vognmandsforretning "
Der er udarbejdet en lokalplan, der omfatter den eksisterende vognmandsforretning ved Nørengen, desuden gives der mulighed for udvidelse med containerplads. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg 1Erh1.

 

 

Lokalplanen er ikke ændret i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Klage over godkendelserne kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 30.11.2005. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

Planerne kan ses følgende steder:

 

Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup

 

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk/dk/planer_visioner/

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |