Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye planer

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye planer


Lokalplan nr. 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk"

Lokalplanen udlægger et ca. 2,2 ha. stort areal nord for Teglgårdsvej med mulighed for etablering af solfangere samt en akkumuleringstank til 1.000 m3, tanken vil blive 9 m. høj.

 

 

I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser om miljømæssige forhold vedr. reflekser og beskyttelse af drikkevandet. Lokalplanen ledsages af rammeområde 4Tek1.

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 04.05.2005. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

Forslag til lokalplan 1.16 "Område til erhvervsformål v. Nørengen; vognmandsforretning "
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der omfatter den eksisterende vognmandsforretning ved Nørengen, desuden gives der mulighed for udvidelse med containerplads. Forslaget ledsages af kommuneplantillæg 1Erh1.

 

 

Bemærkninger eller indsigelse til lokalplanen skal være Hals Kommune i hænde senest d. 01.06.2005.

Planerne kan ses følgende steder:

Bibliotekerne i Hals Kommune

og

Hals Kommune

Teknisk forvaltning

Borgergade 39

9362 Gandrup

samt på Plan & vision

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. juni 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |