Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye planer

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye planer


NYE PLANER

Byrådet i Hals Kommune har den 1. marts 2006 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 5.40 og 5.41 i offentlig høring.

 

Forslag til Lokalplan 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals"
Forslaget til lokalplan nr. 5.40 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 75 er udarbejdet med baggrund i forslag til helhedsplan for Hals Nord. Det nye boligområde er første etape på en større udvidelse af byen mod nord.

 

Lokalplanen omfatter et større område beliggende øst for Ulstedvej, nord for Aalborgvej samt Idrætsallé og afgrænset i nord af eksisterende vej. Hele lokalplanområdet er på ca. 12,75 ha.

Området omfatter både eksisterende boliger langs Aalborgvej og Ulstedvej og nye boligområder til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for en ny udstykning til 33 parceller på ca. 700 m2 og 18 sokkelgrunde samt etablering af et område til tæt-lav bebyggelse. Desuden er der et areal på 3,3 ha til yderligere boligudvikling.

 

Forslag til Lokalplan 5.41 "Område til offentlige formål ved Skiveren"
Forslaget til lokalplan nr. 5.41 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 76 er udarbejdet med baggrund i forslag til helhedsplan for Hals Nord. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udvidelse af fritidsaktiviteterne i Hals by samt sikre den grønne kile langs vandløbet Skiveren. Lokalplanen er et samspil med de fremtidige boligområder i Hals Nord og indgår i ?Helhedsplan for Hals Nord?.

 

Lokalplanen udlægger et område til boldbaner eller alternative fritidsaktiviteter samt et område til rekreativt grønt område. Adgang til området skal ske fra boldbanerne mod syd, fra stien, der forløber langs vandløbet Skiveren og fra fremtidige boligområder mod vest.

 

Der er udarbejdet vurdering af hele Hals Nord planen i henhold til ?Lov om miljøvurdering af planer og programmer?. Hals Kommune har i henhold til samme lov §§3 og 4 vurderet, at de enkelte lokalplanforslag ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering.

 

Bemærkninger eller indsigelse til planerne skal være Hals Kommune i hænde senest d. 11.05.2006.

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune

                      Teknisk forvaltning

                      Borgergade 39

                      9362 Gandrup

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

                                                                                      

Byrådet

 

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. marts 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |