Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye planer

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye planer


Byrådet i Hals Kommune har den 26. april 2006 godkendt én lokalplan endeligt, samt besluttet at fremlægge en række forslag i offentlig høring.

 

Lokalplan 3.23 "Boligområde ved Bredgade, Gandrup "
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 13. september 2005, at der skulle udarbejdes ny Kommuneplan/lokalplan, således at området ved Bredgade/Teglværksvej, der nu er udlagt til offentlige formål, overføres til boligområde. Samtidig overføres den del af lokalplan 3.12 område C, der i dag er udlagt til centerformål, ligeledes til boligområde, således som besluttet med vedtagelsen af Bymodel Gandrup. Lokalplanen ledsages af kommuneplanramme 3Bo4.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring, i forbindelse med den endelige vedtagelse er der indarbejdet en mindre ikke væsentlig ændring ved vedligeholdelse af beplantningsbælte.

 

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 14.06.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Forslag til Lokalplan 10.02 ?Område til jordbrugsparceller i Holtet?

Forslaget til lokalplan nr. 10.02 med tilhørende kommuneplantillæg 10La2 er udarbejdet på baggrund af et privat skitseprojekt for jordbrugsparceller i Holtet.

  

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 6 jordbrugsparceller, som dels består af et byggefelt indenfor Holtets afgrænsning i kommuneplanen og dels et brugsareal udenfor afgrænsningen. Desuden etableres der store fællesområder med beplantningsbælter, fællesarealer med beplantning, ?skov?, grill-plads m.m.

 

Forslag til Lokalplan 2.20 ?Område til boligformål sydøst for kirken i V. Hassing?

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 2.20 ?Område til boligformål sydøst for kirken i V. Hassing? med tilhørende kommuneplantillæg nr. 76.

 

Lokalplanen giver mulighed for en ny udstykning til 12 parceller på ca. 700 - 1000  m², 8 dobbelthusgrunde og 18 sokkelgrunde samt etablering af et område til tæt-lav boligbebyggelse eller til andre samlede boligbyggerier.

 

Forslag til Lokalplan 4.14 ?Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted?

Som besluttet på Byrådsmøde d. 22.06.2005 er der udarbejdet forslag til 3 lokalplaner for boligområder i Ulsted. Alle lokalplaner er udarbejdet udfra intentionerne i Bymodel Ulsted, hvorfor principperne er meget ens.

 

Forslag til Lokalplan 4.14 ?Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted? omfatter et lille område på ca. 0,4 h., hvor der bliver 4 parcelhusgrunde.

 

Forslag til Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted"

Forslag til Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted? omfatter et område på ca. 1,9 h., hvor der bliver 8 lidt større parcelhusgrunde, samt fælles arealer.

 

Forslag til Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted"

Forslag til Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted" omfatter et lidt større område på ca. 3,2 h., heraf skal dog en del af skoven omkring spejderne beholdes som grønt område. Der bliver mulighed for udstykning af 13 store boligparceller.

 

Hals Kommune har i henhold til ?Lov om miljøvurdering af planer og programmer? §§3 og 4 vurderet, at de enkelte lokalplanforslag ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering.

 

Bemærkninger eller indsigelse til planerne skal være Hals Kommune i hænde senest d. 12.07.2006.

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune

                      Teknisk forvaltning

                      Borgergade 39

                      9362 Gandrup

 

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.

                                                                                      

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 15. maj 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |