Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nyhedsarkiv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nyhedsarkiv

Snart får din kommune nyt navn og ny hjemmeside

15. december 2006

Læs nærmere herom


Sidste byrådsmøde den 20. december 2006

15. december 2006


Snart får din kommune nyt navn og ny hjemmeside

14. december 2006

Læs nærmere herom


Hals Kommune ophører og Aalborg Kommune træder til

8. december 2006


Afskedsreception

8. december 2006


Revurdering af miljøgodkendelse Rørholtvej 76, Hals

7. december 2006


Miljøgodkendelse Vestermarken 14, Hals

7. december 2006


Miljøgodkendelse Nejsigvej 31, Gandrup

7. december 2006


Miljøgodkendelse Houvej 89

7. december 2006


Miljøgodkendelse Houvej 90

7. december 2006


Tilskud til frivilligt socialt arbejde i den nye Aalborg Kommune

7. december 2006


Åben rådgivning ved hørepædagog

30. november 2006


Høreomsorg - ferielukket

30. november 2006


Salg af parcelhusgrund på Nordvænget 9 i Vester Hassing

28. november 2006


Salg af erhvervsgrunde nord for Bygmestervej i Hals

28. november 2006


Nye lokalplaner

28. november 2006


ONSDAGSLUKKET PÅ RÅDHUSET I GANDRUP I NOVEMBER OG DECEMBER 2006

21. november 2006


Orientering om den fremtidige byggesagsbehandling

21. november 2006


Byrådsmøde den 22. november 2006

17. november 2006


Byrådsmøde

10. november 2006


Lanzonetilladelser

10. november 2006


Landzonetilladelse

10. november 2006


Lokalplan 10.02 ?Område til jordbrugsparceller i Holtet?

2. november 2006


Åbent hus i Væksthuset den 28.11.2006 kl. 18.00-20.00

2. november 2006


Tilskud til frivilligt socialt arbejde i den nye Aalborg Kommune

2. november 2006

Udsættelse af frist for ansøgning


Kommunal rottebekæmpelse

27. oktober 2006


Juletræer

27. oktober 2006


Hals-Pris

27. oktober 2006


Fritidslederprisen 2006

27. oktober 2006


Byrådsmøde

16. oktober 2006


Lokalplan 2.20 ?Område til boligformål sydøst for kirken i V. Hassing?

12. oktober 2006


Forslag til nye vandløbsregulativer

6. oktober 2006


Vi ta'r skraldet - vinteråbningstider

5. oktober 2006


Landzonetilladelser

5. oktober 2006


Støtte til frivilligt socialt arbejde

29. september 2006

Ansøgningsfrist den 1. november 2006


Forslag til tillægsregulativ for Renden i Hou

29. september 2006


www.hals.dk's fremtid

28. september 2006


Godkendelse af Helhedsplan for Hals Nord

28. september 2006

Godkendelse af Helhedsplan for Hals Nord


Landzonetilladelser

26. september 2006


Godkendelse af Hals Nord plan

26. september 2006


Ledige almene- og ældrevenlige boliger

26. september 2006


Nyt integrationsråd - en bedre vej til integration

26. september 2006


Landzonetilladelser

21. september 2006


Byrådsmøde onsdag den 27. september 2006

21. september 2006


Forslag til nye vandløbsregulativer

20. september 2006


Høreomsorg

19. september 2006


Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2007 i den nye Aalborg Kommune

19. september 2006


Byrådsmøde

19. september 2006


Nye planer

8. september 2006


Nye vejnavne - har du et forslag?

1. september 2006


Ledige ældrevenlige boliger

31. august 2006


Byrådsmøde den 31. august 2006

24. august 2006


Landzonetilladelser

18. august 2006


Byrådsmøde

18. august 2006


Godkendelse af udvidelse af svineproduktion

17. august 2006


Landzonetilladelse

17. august 2006


Landzonetilladelse

11. august 2006


Miljøgodkendelse for ejendommen Stribenvej 40

11. august 2006


Lukning af Vester Hassing Genbrugsplads lørdag den 5. august 2006

26. juli 2006


Hals Kommunes Skolevæsen

21. juli 2006

Det nye skoleår starter torsdag den 10. august 2006


Landzonetilladelser

4. juli 2006


Lokalplaner

30. juni 2006


Miljøgodkendelserne for ejendommene Houvej 89 og Houvej 90

30. juni 2006


HALS SKANSE ? ET ENESTÅENDE FORSVARSVÆRK

26. juni 2006


Landzonetilladelse

26. juni 2006


Vandforsyningsplan

22. juni 2006


Socialforskningsinstituttet opretter et internetpanel

15. juni 2006


Træffetider

15. juni 2006


?Vandretur til Hjørnet af Land? - En tur for den glade vandrer

14. juni 2006


?Livet på det lave vand? - Et arrangement for børnefamilier - 6. august 2006

14. juni 2006


?Livet på det lave vand? - Et arrangement for børnefamilier - 11. juli 2006

14. juni 2006


?Fra nutid til fortid - En vandring fra Hals Havn gennem byen til Hals Skanse?

14. juni 2006


Byvandring og Borgermøde

6. juni 2006


Offentligt udbud af erhvervsjord

6. juni 2006


Demens Café

1. juni 2006


Landzonetilladelser

1. juni 2006


Høreomsorg

24. maj 2006


Lørdagstømning af dagrenovation i sommerhusområderne

23. maj 2006


Lokaler til fritidsvirksomhed

22. maj 2006


Borgermøde om helhedsplanen for Hals Nord

22. maj 2006


Forslag til Hals Nord plan i offentlig høring

15. maj 2006


Forslag til en bevarende lokalplan for Hals Midtby i offentlig høring

15. maj 2006


Nye planer

15. maj 2006


Ledige ældrevenlige boliger

11. maj 2006


Landzonetilladelser

4. maj 2006


Lørdagstømning af dagrenovation i sommerhusområderne

27. april 2006


Landzonetilladelse

24. april 2006


www.hals.dk's fremtid

20. april 2006


Timer i kommunens haller og gymnastiksale 2006/2007

10. april 2006


Erhvervsaffald på Hou Genbrugsplads

10. april 2006


Landzonetilladelse

6. april 2006

Hals kommune har meddelt følgende tilladelser efter Planlovens § 35: Tilladelse til etablering af sommerhus på 100m2, Poulsminde 7. Tilladelse til etablering af nyt stuehus og udhus, Aalborgvej 238


Beretning om miljøtilsyn 2005

6. april 2006

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

3. april 2006


Hyrevognsbevilling

30. marts 2006


NYE TELEFONNUMRE TIL VISITATORERNE PR. 1. APRIL 2006

24. marts 2006


Nye planer

24. marts 2006

Byrådet i Hals Kommune har den 1. marts 2006 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 5.40 og 5.41 i offentlig høring.


Landzonetilladelse

24. marts 2006

Hals kommune har meddelt følgende tilladelse efter Planlovens § 35: Tilladelse til etablering af sø, Houvej 55


Landzonetilladelse

24. marts 2006

Hals kommune har meddelt følgende tilladelse efter Planlovens § 35: Tilladelse til etablering af garage/udhsu på 87 m2, Nordkær 4


Landzonetilladelse

20. februar 2006

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af renvandstank v. Ulsted Ålebæk Vandværk


Offentligt udbud

14. februar 2006

Salg af erhvervsgrunde øst for Industrivej i V. Hassing


Årsmøde i Frivillighedsrådet

14. februar 2006

Hals Kommunes Frivillighedsråd indkalder til årsmøde


Ny lokalplan

8. februar 2006

Lokalplan 3.23: Boligområde ved Bredgade, Gandrup


Udlejning af jord

27. januar 2006

landbrugsareal tilhørende Hals Kommune udbydes herved til leje indtil 15.09.2009


Byrådsmøde

27. januar 2006

Onsdag, den 1. februar 2006 kl. 18.30 afholdes byrådsmøde i byrådssalen, borgergade 39, gandrup.


Ledige ældrevenlige boliger

24. januar 2006

Hals Kommune har ledige ældrevenlige boliger til udlejning


Brugerrådsvalg 2006

11. januar 2006

Der er brugerråd i lokalområderne Gandrup, Hals, Hou, Ulsted og Vester Hassing


Byrådets Møder I 2006

5. januar 2006

Dagsorden for de sager, der kommer til behandling i de enkelte møder, fremlægges mandagen før byrådsmødets afholdelse.


Rådhusets kasse lukker

5. januar 2006

Byrådet har vedtaget at kommunes kasse lukker med udgangen af 2005.


Offentligt udbud

9. december 2005

- areal til planteskole i Hals


Landzonetilladelse

9. december 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af bolig m.m., Houvej 330


Julelukket på Rådhuset

8. december 2005

Rådhuset er lukket for al ekspedition fra fredag, den 23. december kl. 12.00.


Høreomsorg - ferielukket

8. december 2005

Der opfordres til, at få hentet nye batterier, slanger og andet inden jul


Snerydning

8. december 2005

I det omfang, det er muligt, sikrer Hals Kommunes, at adgangsveje til borgere, der modtager hjemmehjælp, sygepleje eller mad fra Fjordkøkkenet holdes ryddede.


Salg af erhvervsgrunde nord for Bygmestervej i Hals

7. december 2005

Hals Kommune udbyder 5 erhvervsgrunde til salg i det nye erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals


Salg af parcelhusgrunde på Uglevænget i Vester Hassing

7. december 2005

Hals Kommune udbyder følgende 21 nye grunde til salg på Uglevænget - etape 2. - i Vester Hassing.


Valg til skolebestyrelserne i Hals Kommune 2006

5. december 2005

Valg til skolebestyrelserne ved de kommunale skoler i Hals Kommune


Ekstraordinært byrådsmøde

28. november 2005

Dagsorden for ekstraordinært møde den 28. november 2005


Byrådsmøde

18. november 2005

Onsdag den 23.11.05. kl. 18.30 afholdes byrådsmøde


Kommunalvalg 15-11-2005

16. november 2005

Valgresultaterne er, efter valghandlingens afslutning, blevet ringet ind fra de enkslte valgsteder.


Regionsvalg 15-11-2005

16. november 2005

Valgresultaterne er, efter valghandlingens afslutning, blevet ringet ind fra de enkslte valgsteder.


Skatteafdelingen er forsvundet

10. november 2005

Dejligt vil mange sikkert sige, men sandheden er den, at skatteafdelingen i Hals Kommune pr. 1. november 2005 indgår i en landsdækkende skattemyndighed, som hedder SKAT.


Åbent hus i Væksthuset

3. november 2005

Lørdag den 12. november 2005 kl. 14.oo-16.oo inviteres til åbent hus i Væksthuset


Valg til Sammenlægningsældrerådet

2. november 2005

valg af repræsentanter til Sammenlægningsældrerådet i Det nye Aalborg


Kommunale og regionale valg

31. oktober 2005

Hals Kommune er ved ovennævnte valg opdelt i følgende afstemningsområder...


Parkering ved Fjordparken.

31. oktober 2005

I forbindelse med byggeriet på Fjordparken er antallet af parkeringspladser reduceret en del.


Nye Lokalplaner

28. oktober 2005

Lokalplan 6.28 "Hou Havn" og Lokalplan 1.16 " område til erhvervsformål v. Nørengen; vognmandsforretning " er den 12. oktober 2005 godkendt endeligt af Byrådet


Udsendelse af valgkort til Kommunale og Regionale valg

27. oktober 2005

Alle vælgere med bopæl i Hals kommune, som senest tirsdag den 8. november 2005 er tilmeldt kommunens folkeregister, vil senest torsdag den 10. november 2005 få tilsendt et valgkort.


Aflysning af byrådsmøde

21. oktober 2005

Byrådsmødet der var planlagt til den 26. oktober 2005 er aflyst på grund af for få sager til behandling.


Legat

20. oktober 2005

Hals Kommunes Fælleslegat kan søges af økonomisk dårligt stillede personer, der bor i Hals Kommune.


indstillinger til Halsprisen 2005

20. oktober 2005

?Hals-Pris? kan tildeles foreninger eller forbund (grupper, klasser og lignende), hvor der er ydet en særlig indsats for at fremme det gode og naturlige fællesskab og kammeratskab, og hvor vægten ligger på bredden i deltagernes aktivitet.


Rottebekæmpelse

18. oktober 2005

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper


Offentligt udbud: Salg af Ejendommen Skovhusvej 9, V. Hassing

17. oktober 2005

Hals Kommune udbyder på ny ejendommen Skovhusvej 9 i Vester Hassing til salg.


Valg til Sammenlægningsældrerådet i Den nye Aalborg Kommune

17. oktober 2005

Hals Kommune skal vælge 2 personer til sammenlægningsældrerådet i Den nye Aalborg Kommune. Valget finder sted tirsdag den 1. november.


Landzonetilladelser

17. oktober 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering renvandstank v. Ulsted Ålebæk Vandværk, Houvej 133 og tilladelse til etablering af sø, Houvej 229


Et løft til landet ? kom til stormøde i Gandrup

17. oktober 2005

Forberedelserne til det nye landdistriktsprogram 2007-13 er i fuld gang. Fødevareministeren har holdt en række dialogmøder rundt omkring i Danmark. Her er både rådgivere og ildsjæle fra landområderne blevet hørt.


Træffetider

17. oktober 2005

Kulturudvalgsformand Sørn Nordhald, Socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen og Formand for Teknisk Udvalg Johannes Elsnab træffes ikke på Rådhuset torsdag, den 20.10.05


Stemmeafgivning pr. brev

17. oktober 2005

Forud for afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 15. november 2005 kan der i Hals kommune stemmes pr. brev


Få et juletræ

4. oktober 2005

I lighed med tidligere år, kan foreninger og institutioner få et juletræ.


Tilskud til enkeltmandsaktiviteter i 2006

4. oktober 2005

Deltager du i en sportsaktivitet som ikke kan dyrkes i Hals kommune, hvor der er forholdsvis store udgifter til materiel og transport, har du mulighed for at søge om tilskud hos Folkeoplysningsudvalget i Hals Kommune.


Opsætning af valgplakater

4. oktober 2005

Vælgerforeninger, der ønsker at opsætte plakater i Hals Kommune, bedes indlevere plakaterne på Materielgården.


Landzonetilladelse

4. oktober 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af gyllebeholder ved minkfarm, Skippervej 54


Nye Lokalplaner

4. oktober 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 21. september 2005 godkendt lokalplaner for: "erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup" (3.21), "område til centerformål v. Skovsgårds Raaling, Hou" (6.29) og "område til sommerhuse v. Rødhøj" (7.26)


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

26. september 2005

Udfører du frivilligt socialt arbejde for mennesker med bopæl i Hals Kommune, eller vil du gerne i gang med det?


Landzonetilladelse

23. september 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til at etablere en mindre klinik på Sønderskovvej 120.


Byrådsmøde

20. september 2005

Onsdag, den 21.09.05. 18,30 afholdes byrådsmøde i byrådssalen, borgergade 39, 9362 Gandrup.


Akvareller på Rådhuset

20. september 2005

I september og oktober måned er væggene på rådhuset prydet af Karen Skov Nielsens akvareller.


Sammenlægningsældreråd

20. september 2005

Der afholdes valg til et ældreråd for Det nye Aalborg - Sammenlægningsældrerådet.


Hastighedsmåling på Borgergade

16. september 2005

Se sted og måleresultater fra hastighedsmålingen.


Landzonetilladelse

16. september 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af stuehus på max. 360 m2, Nørrehedevej 48.


Digital budgetdebat

14. september 2005

Nu har borgere og interessegrupper en unik mulighed for at komme helt tæt på såvel proces som tal i forbindelse med forslaget til budget 2006.


Fritidslederprisen

12. september 2005

Indstillinger til årets fritidslederpris indsendes til Folkeoplysningsudvalget, senest den 1. november 2005.


Byrådsmøde

9. september 2005

Der er byrådsmøde onsdag, den 21. september 2005 kl. 18.30 på Administrationsbygningen.


Landzonetilladelser

9. september 2005

Hals kommune har meddelt tilladelser efter Planlovens § 35 til anlæg af søer.


Brugertilfredshedsundersøgelse indenfor ældreområdet ? september 2005

9. september 2005

Hals Kommune spørger 80 brugere om deres syn på kommunens hjemmehjælp.


Offentligt udbud

9. september 2005

Hals Kommune udbyder parcelhusgrunde til salg i Hals, Hou, Gandrup og Vester Hassing


Ledige ældrevenlige boliger

30. august 2005

Hals Kommune har følgende ledige ældrevenlige boliger til udlejning hurtigst muligt


Asfaltering af rughaven

30. august 2005

Opstart den 1. september 2005


Missilfartøjet SKADEN besøger Hals

23. august 2005

Fra fredag den 26. august 2005 til mandag den 29. august 2005 kommer missilfartøjet Skaden på besøg i Hals. I den forbindelse bliver der et par festlige dage på Hals havn.


Ændring af tidsplan

18. august 2005

Etape 4 og 5 ved renovering og seperatkloakering i Vester Hassing er flyttet.


Demens cafè

18. august 2005

tirsdag den 30. august kl. 1900 - 2100 i ?Kilden?, Fjordparken 23, Hals.


Offentligt udbud

17. august 2005

Salg af Ejendommen Skovhusvej 9, V. Hassing


Landzonetilladelser

17. august 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af 30 ferieboliger v. Koldkær Feriecenter og tilladelse til udstykning og etablering af bolig indenfor landsbyafgrænsningen for Ø. Hassing i ?Hals Kommuneplan?, etableringen foregår på del af ejendommen Hedegårdsvej 16.


Byrådsmøde

17. august 2005

Der er byrådsmøde onsdag, den 24. august 2005 kl. 18.30 på Administrationsbygningen.


Udlejning af jord

21. juli 2005

Følgende landbrugsarealer tilhørende Hals Kommune udbydes herved til leje for perioden 15.09.2005 ? 15.09.2009 ~ 4 høstår.


Landzonetilladelser

21. juli 2005

Hals kommune har meddelt tilladelser til etablering af garage på ca. 80m2, Houvej 26 og til etablering af stuehus ca. 50 m fra ejendommens øvrige bygninger, Fladkærvej 20


Vester Hassing Genbrugsplads

21. juli 2005

Lukning af Vester Hassing Genbrugsplads lørdag den 6. august 2005


Ingen klunsning på Hals Kommunes genbrugspladser

7. juli 2005

Om den nyetablerede genbrugsordning på Hals Kommunes genbrugspladser.


Landzonetilladelse

6. juli 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af sø og sommerhus


Lokalplaner i offentlig høring

6. juli 2005

Byrådet i Hals Kommune har godkendt lokalplan 2.19 og 5.39 endeligt, samt besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 3.21, 6.29 og 7.26 i offentlig høring.


renovering og seperatkloakering i Vester Hassing

5. juli 2005

De under kloakeringsarbejdet berørte gadestrækninger vil i anlægsperioden blive helt eller delvist afspærret for gennemkørende trafik. Der vil i den forbindelse blive opstillet orienterings- og henvisningstavler med forslag til omkørsel.


Bliv opdateret fra Hals Kommune med RSS

4. juli 2005

Hals Kommune tilbyder nu at du kan abonnere på nyheder og planer ved hjælp af RSS. Det eneste der kræves er, at du har et program til at læsse RSS kanaler med.


Landzonetilladelse

23. juni 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af 2 søer på henholdsvis 1.000 og 300 m2, Aalborgvej 135


Revurdering af miljøgodkendelse

17. juni 2005

Ejendommen Rørholtvej 76, 9370 Hals


Ny genbrugsordning på Hou Genbrugsplads

16. juni 2005

Der er etableret en ny genbrugsordning på Hou Genbrugsplads.


Træffetider

10. juni 2005

Træffetider for Borgmesteren, Kulturudvalgsformanden, Socialudvalgsformanden samt Formanden for Teknisk Udvalg


Blå Flag 2005 Hals Havn

9. juni 2005

Miljøaktiviteter på havnen i juli og august 2005


Hals Kommunes årsberetning

1. juni 2005

Årsberetningen for Hals Kommune 2004 er nu tilgængelig på nettet.


Høreomsorg

26. maj 2005

Der udleveres batterier, slanger og filtre ved Hals Kommunes aktivitetsmedarbejdere, desuden ydes der også hjælp til rengøring samt almindelig råd og vejledning.


Ny Lokalplan for Hou Havn

26. maj 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 27.04.2005 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 6.28 i offentlig høring.


Landzonetilladelser

26. maj 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af bolig i eks. erhvervsbygninger, Hou Auto og tilladelse til etablering af nyt stuehus og udhus, Skroldvej 7


Offentligt udbud: Salg af Telefonskoven

13. maj 2005

Hals Kommune udbyder en skov på ca. 11,6 ha. i Hals til salg. Skoven kaldes Telefonskoven.


Landzonetilladelse

13. maj 2005

Tilladelse til etablering af redskabshus v. Ulsted kirke og Tilladelse til etablering af ladebygning uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger


Bevarende Lokalplan for Hals Midtby

13. maj 2005

Registrering af samtlige bygninger i Hals Midtby


Forlig i Høgsbrosagen

12. maj 2005

Vi er glade for, at det lykkedes at opnå forlig, så vi undgår den retssag, som ingen af parterne fandt gavnlig.


Kompostbeholdere - et godt tilbud

11. maj 2005

Så er der igen mulighed for at erhverve sig en kompostbeholder ved Hals Kommune, hvor kommunen yder tilskud til private husstande til køb af Humus kompostbeholdere.


Lovændring - Forebyggende hjemmebesøg

11. maj 2005

Målretning af indsatsen mod de borgere der har størst gavn af ordningen.


Hals Kommune spydspids for nordjysk it-motorvej

11. maj 2005

Som den første kommune i Nordjylland samarbejder Hals nu med et elselskab for at få fremtidssikret høj fart på internettrafikken. Det kommer i første omgang Hals? 25 kommunale institutioner til gavn. Men også erhvervsliv og borgere vil kunne nyde godt af ægte bredbånd, uanset hvor i kommunen de bor.


Landzonetilladelse

9. maj 2005

Hals kommune har meddelt tilladelser til udvidelse af udhus m. 26 m2, Teglværksvej 13 og til etablering af sø, Nørreskovvej 30.


Lokaler til fritidsvirksomhed

27. april 2005

Lån et lokale på en skole til fritidsaktiviteter


Fortovsarbejde på Rughaven, Ulsted.

27. april 2005

Hals Kommune påbegynder den 1. maj 2005 renovering


Rengøring af veje, stier mm.

27. april 2005

Vær opmærksom på din pligt


Kompostkampagne

27. april 2005

Gratis afhentning af kompost på kommunens Hou Genbrugsplads


Landzonetilladelse

27. april 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af udhus m. 280 m2, Nejrupvej 42 samt tilladelse til udstykning af ferielejligheder, Portlandsvej 31


April og Maj måneds udstillere

13. april 2005

Væggene på rådhuset er i april måned dekoreret af Ellen Badstues malerier


Vejsynsforretning

7. april 2005

Vejsynsforretning over den private fællesvej mellem Halsvej og Lunden.


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

4. april 2005

Udfører du frivilligt socialt arbejde for mennesker med bopæl i Hals Kommune, eller vil du gerne i gang med det?


Nye planer

31. marts 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 30. marts 2005 godkendt Lokalplan 4.13 endeligt, samt besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1.16 i offentlig høring.


Landzonetilladelse

31. marts 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af udhus-arealet, Heden 7


Genoptræningscentret

30. marts 2005

Telefonnumre og træffetider


Landzonetilladelse

23. marts 2005

Hals kommune har meddelt tilladelse til etablering af gyllebeholder ved minkfarm, Skippervej i Hou.


Selvangivelsen 2004

16. marts 2005

Selvangivelsen for 2004 bliver sendt ud til alle skatteborgere fra medio marts til medio april 2005.


Ledige ældrevenlige boliger

15. marts 2005

Hals Kommune har ledige ældrevenlige boliger til udlejning hurtigst muligt


Lokalplan nr. 10.01 ?Område til offentlige formål i Holtet, idrætsanlæg m.m.?

15. marts 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 2. marts 2005 godkendt Lokalplan 10.01 endeligt. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indarbejdet mindre ikke væsentlige ændringer i planen.


Landzonetilladelser

11. marts 2005

Tilladelse til udvidelse af entreprenørvirksomhed & Tilladelse til udvidelse af boligareal


Vester Hassing Detailkloak 2005 og Renovering af Springvandspladsen

9. marts 2005

I forbindelse med renovering og ny kloakering af Springvandspladsen i Vester Hassing er arbejdet planlagt i flere tempi.


Forslag til lokalplan 5.39 "Boligområde v. Kongensgade, Hals"

7. marts 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 2. marts 2005 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 5.39 i offentlig høring.


Kommunal rottebekæmpelse

7. marts 2005

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Bor du i byzone, skal du selv henvende dig til kommunen, hvis du har rotter.


Høreomsorg

3. marts 2005

Udlevering af nye batterier, skiftning af slange eller rensning af høreapparater


Åbent hus på Hals kommunes Uddannelses og Arbejdsmarkeds- Center ( HUAC),

22. februar 2005

HUAC inviterer alle til og se det nye arbejdsmarkeds center i Hals Kommune


Årsmøde i Hals Kommunes Frivillighedsråd

16. februar 2005

tirsdag den 15. marts 2005 kl. 19.00 på Rådhuset, Byrådssalen


Endeligt godkendelse af lokalplan 7.25 og Affaldsplan 2005-2016

16. februar 2005

Byrådet i Hals Kommune har den 2. februar 2005 godkendt Lokalplan 7.25 og Affaldsplan 2005-2016 endeligt, samt besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 2.19 i offentlig høring


Timer i kommunens haller og gymnastiksale 2005/2006

16. februar 2005

Ansøgningsskema om timer i kommunens haller og gymnastiksale kan fås ved hen-vendelse til Børne- og Kulturforvaltningen


Vejsynsforretning

16. februar 2005

Vejsynsforretning torsdag den 3 marts 2005 kl. 15.15, over den private fællesvej mellem Halsvej og Lunden


Landzonetilladelser

16. februar 2005

Hals kommune har meddelt følgende tilladelser efter Planlovens § 35: Tilladelse til anlæg af sø på 2000 m2, Føltvedvej 19. Tilladelse til etablering af behandlervirksomhed, Gåser Engvej 10.


Lokale resultater af Folketingsvalget

8. februar 2005

Lokale resultater af Folketingsvalget


Træffetider

8. februar 2005

Træffetider for Borgmester Bent Sørensen, Kulturudvalgsformand Sørn Nordhald, Socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen og formand for teknisk udvalg Johannes Elsnab


Februar måneds udstillere

3. februar 2005

I februar måned kan man se Bente Cöhoman og Annette Lillelunds arbejde på Rådhuset i Gandrup.


Selvangivelsen 2004 - Kom Told & Skat i forkøbet

31. januar 2005

Allerede fra den 2. februar kan skatteborgerne komme ToldSkat i forkøbet ved via internettet at indberette indkomster og fradrag, som Told & Skat ikke kender.


Udlejning af jord

31. januar 2005

Følgende landbrugsareal tilhørende Hals Kommune udbydes herved til leje for perioden indtil 31.12.2005.


Huslejenævn - Hals Kommune

21. januar 2005

Det bekendtgøres hermed, at byrådet i møde den 13.12.2004 har besluttet at forlænge huslejenævnets funktionsperiode indtil 31.12.2006.


I januar måned 2005 udstiller to kunstnere på rådhuset:

20. januar 2005

Sygeplejeske Ulla Jørgensen med malerier og glaskunstner Anne Katrine Kalsgaard.


Valgkort og afstemningsområder

20. januar 2005

Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort til Folketingsvalget den 8. februar 2005 samt opdeling af afstemningsområder.


Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. Klasse 2005.

20. januar 2005

Optagelse i børnehaveklasse, 1. klasse og skolefritidsordning


Folketingsvalg den 08.februar 2005

20. januar 2005

Stemmeafgivning pr. brev


Nyt vejnavn i Hals Kommune

13. januar 2005

På arealet, i Hals, hvor produktionskolen lå, opføres der 30 boliger. Teknisk udvalg har besluttet, at den nye vej skal hedde Pastor Nielsens Vej


Brugerrådsvalg 2005

13. januar 2005

Der er brugerråd i lokalområderne Gandrup, Hals, Hou, Ulsted og Vester Hassing.


Licitation

7. januar 2005

V. Hassing Detailkloak 2005 / Springvandspladsen V. Hassing


Forslag til Lokalplan nr. 4.13

7. januar 2005

Område til tekniske anlæg i Ulsted og solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk


Ekstra udstilling i januar måned

7. januar 2005

I januar måned kan man se en lille ekstra udstilling på Rådhuset i Gandrup.


Byrådets møder i 2005

6. januar 2005

Meddelelse om byrådets ordninære møder i året 2005


Ny udgave af rapporten fra den uvildige undersøgelse af personalesag

6. januar 2005

En ny udgave af rapporten er nu tilgængelig. Den nye udgave indeholder færre blanke sider.


Hals og Aalborg indleder skattesamarbejde den 1. januar 2005.

6. januar 2005

Hals Kommune har på skatteområdet indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune, som træder i kraft den 1. januar 2005.


Byudviklingsplan for Hals Nord

23. december 2004

Byrådet indleder en offentlig debat om fremtidsplanerne for Hals Nord


Handler du med det offentlige?

23. december 2004

For at effektivisere samhandelen mellem det offentlige og de private virksomheder, skal alle offentlige myndigheder og institutioner i stat, amter og kommuner modtage regninger i elektronisk form fra den 1. februar 2005.


Uvildig undersøgelse af personalesag

22. december 2004

Rapport tilgængelig om uvildig undersøgelse af afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro og af forhold, der relaterer sig til afskedigelsessagen


Vi ta'r skraldet

21. december 2004

- også mellem jul og nytår


Ekstraordinært byrådsmøde

17. december 2004

21. december kl. 16:00


Den nye erhvervsaffaldsordning

17. december 2004

-Dit nye veje-kort


Borgermøde om Hals Nord

14. december 2004

Foroffentlighedsfasen for udarbejdelse af en fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord.


Landzonetilladelse

14. december 2004

Tilladelse til flytning af garage, Teglværksvej 25.


Julelukket på Rådhuset

14. december 2004

Vi ønsker alle borgere i Hals Kommune Glædelig jul og godt nytår


Vind et vejnavn

8. december 2004

Nu har du chancen for at sætte dit personlige præg på Hals Kommune


December måneds udstillere

2. december 2004

December måneds udstillere er fra Væksthuset i Gandrup.


Ny ordning for erhvervsaffald i Hals Kommune

17. november 2004

Fra 1. januar 2005 skal alt erhvervsaffald afleveres på genbrugspladsen ved Hou og afregnes efter vægt. Ordningen gælder ikke private.


Offentligt udbud af grundsalg i Hou

17. november 2004

Hals Kommune udbyder parcelhusgrunde til salg i Hou: Grøftekanten, Hou, 9370 Hals


Kom på besøg i "Væksthuset"

12. november 2004

Åben hus Lørdag den 27. november Kl. 14.00 ? 16.00


Ansøgning om sponsorstøtte (RenoNord).

12. november 2004

Til det frivillige ungdomsarbejde i de kommuner der er medejer af forbrændingsselskabet RenoNord uddeles der hvert år legatportioner a kr. 5.000,-


Ældrerådsvalg 2004

10. november 2004

Tirsdag den 30. november 2004 afholdes der valg til ældreråd i Hals Kommune.


Landzonetilladelser

10. november 2004

Hals kommune har meddelt følgende tilladelser efter Planlovens § 35


Forslag til Lokalplan nr. 7.25. Område til sommerhuse v/Skovsgårdsvej/Sydvestvej

10. november 2004

Byrådet i Hals Kommune har den 27. oktober 2004 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 7.25 i offentlig høring.


Resultat af møde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg om personaleværdier

8. november 2004

Torsdag den 28/10-04 mødtes Hals Kommunes økonomiudvalg med kommunens Hoved-udvalg


Aflevering af affald til kommunens genbrugspladser

3. november 2004

Ændring af Hals Kommunes regulativ for aflevering af affald til kommunens genbrugspladser


Affaldsplan

3. november 2004

Hals Byråd har godkendt et forslag til "Affaldsplan" for perioden 2005-2016


Lokalplan på Hou Havn

2. november 2004

Udarbejdelse af ny lokalplan


Gadebelysning i Hals Kommune.

2. november 2004

Følgende retningslinier anvendes


Asfaltering i Vester Hassing

29. oktober 2004

Asfalteringen er planlagt til uge 46


November måneds udstiller

29. oktober 2004

November måneds udstiller hedder Rita Andersson.


Vinteråbningstider på genbrugspladserne

29. oktober 2004

Vinteråbningstider 1.november 2004 ? 31. marts 2005


Hals Kommunes Fælleslegat

26. oktober 2004

Hals Kommunes Fælleslegat kan søges af økonomisk dårligt stillede personer, der bor i Hals Kommune.


Landzonetilladelser

26. oktober 2004

Hals Kommune har givet tilladelse til anlæg af sø på 250 m2 på Nørengen 6 samt til til anlæg af sø på 800 m2, Skovsgårdsvej 80


Rottebekæmpelse

25. oktober 2004

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper


Juletræer

18. oktober 2004

I lighed med tidligere år, vil der igen i år være mulighed for levering af juletræ (rødgran) til foreninger og institutioner.


Borgermøde om lokalplan for Hou Havn

8. oktober 2004

Borgermødet finder sted mandag den 25. oktober 2004, kl. 19.00 i klubhuset på Skippervej.


Landzonetilladelse

8. oktober 2004

Hals Kommune har givet tilladelse til etablering af maskinhus uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger på Øster Hassingvej 133.


Ny omkørsel i Vester Hassing

8. oktober 2004

I forbindelse med kloakering og trafiksanering af Halsvej i Vester Hassing bliver der etableret en ny omkørsel.


Oktober måneds udstillere

8. oktober 2004

Vester Hassings skolefritidsordning "Smutten" udstiller på Rådhuset i oktober.


Træffetider

7. oktober 2004

Borgmester Bent Sørensen træffes ikke på Rådhuset i perioden 11. - 22.10.04 - begge dage incl.


Træffetider

1. oktober 2004

I forbindelse med efterårsferien er der ændringer i udvalgsformændenes træffetider.


Endeligt regulativ for Renden i Hou med tilløb

29. september 2004

Her kan du både hente den endelige redegørelse og det endelige regulativ for Renden i Hou.


Hals-pris

29. september 2004

Hvert år uddeles Hals-prisen. Her kan du læse om kriterierne for tildeling og nominering.


Fritidslederprisen

29. september 2004

Hvert år uddeler Hals Kommune fritidslederprisen. Her kan du læse reglerne for uddelingen.


Endeligt resultat af den vejledende folkeafstemning i Hals Kommune

28. september 2004

Nu kan du hente en detaljeret oversigt over resultatet.


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

27. september 2004

Brugerorganisationer, foreninger, selvhjælpsgrupper og andre, der udfører frivilligt arbejde, har nu mulighed for at søge økonomisk tilskud hos Hals Kommune.


Begrænset udbud

27. september 2004

kørsel med affald fra Hals Kommunes genbrugspladser


Landzonetilladelser

20. september 2004

Hals Kommune har givet tre landzonetilladelser


Spørg og debater - ny kommunestruktur

16. september 2004

Forud for folkeafstemningen tirsdag den 28. september kan du debatere på hals.dk samt stille spørgsmål til både Aalborg og Dronninglund Kommune.


Vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur

13. september 2004

Byrådet i Hals Kommune har vedtaget, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur tirsdag den 28. september 2004


Særlig hædrende omtale af Hals Kommune og projekt

7. september 2004

Hals Kommune var nomineret til digitaliseringsprisen. Det blev ikke til en pris men i stedet et diplom: særlig hædrende omtale.


Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion

6. september 2004

Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5


Pressemeddelelse fra Hals Kommune

31. august 2004

Læs pressemeddelelsen


September måneds udstiller på Rådhuset

31. august 2004

I september måned kan man på rådhuset i Gandrup se Kirsten Midtgaards akvareller.


Hvor skal vi hen?

27. august 2004

Mød op og deltag i debatten om Hals Kommunes fremtid!


Vejledende folkeafstemning om ny Kommunestruktur

27. august 2004

Byrådet i Hals Kommune har vedtaget, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur tirsdag den 28. september 2004


Bygningsaffald på genbrugspladsen

27. august 2004

Byrådet i Hals Kommune har besluttet, at der ikke længere skal være mulighed for at aflevere store mængder bygningsaffald til genbrugspladsen i Hou


Asfaltering af landområder i Hals Kommune

27. august 2004

Hals Kommune igangsætter nu asfaltering og reparationer af en række veje.


Godkendelse af foreninger

24. august 2004

Godkendelse af foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge


Tilskud til enkeltmandsaktiviteter i 2005

24. august 2004

Hals Kommune støtter unge som deltager i en sportsaktivitet udenfor Hals Kommune, hvor der er forholdsvis store udgifter til materiel og transport.


Landzonetilladelse

20. august 2004

Hals kommune har givet tilladelse til etablering af containerplads ifm. eksisterende vognmandsforretning, Nørengen 39.


Livet på det lave vand - Et arrangement for børnefamilier

20. august 2004

Stranden vest for Hals Havn er et sandt eldorado for oplevelser. Der er et myldrende liv i tangskovene og på det lave vand.


Ledig ældrevenlig bolig

19. august 2004

Hals Kommune har en ledig ældrevenlig bolig beliggende på Kastanieparken 13 i Gandrup - til udlejning hurtigst mulig.


Åbent Hus på Væksthuset

19. august 2004

Det sker lørdag den 28. august Kl. 14 - 16!


Ny lokalplan

17. august 2004

Byrådet i Hals Kommune har den 11. august 2004 godkendt lokalplan 2.18 endeligt.


Afskedsreception

17. august 2004

I anledning af forvaltningschef Niels Borks fratrædelse indbyder Hals Kommune til afskedsreception i Byrådssalen på Administrationsbygningen, Borgergade 39, 9362 Gandrup


Landzonetilladelse

16. august 2004

Hals Kommune har givet tilladelse til udstykning af ny ejendom fra matr.nr. 5a Ø. Hassing by, Ø. Hassing, Houvej 297 samt etablering af lade på 254 m2, Teglgårdsvej 36.


Vandretur til Hjørnet af Land - En tur for den glade vandrer

10. august 2004

En natur- og kulturtur fra Hals Havn langs fjorden til Bisnapgård og retur.


Fra nutid til fortid - En vandring fra Hals Havn gennem byen til Hals Skanse

10. august 2004

Med udgangspunkt ved Hals bys nye vartegn, skulpturen ?Smykket? af Bent Exner, føres deltagerne tilbage i tiden til Hals Havn og til stedet hvor Hals Skibsbro, det første hav-neanlæg i Hals, i 1655 var placeret.


Kloak og Trafiksanering i Vester Hassing by

9. august 2004

Kloakrenoveringen i V. Hassing har afledt et midlertidigt gennemkørsels forbud på Halsvej fra Elsamvej til Springvandspladsen, med omkørsel af Smallegade, Rolighedsvej, Fanøvej og Krogensvej.


Forslag til Kommuneplanstrategi og Agenda 21-strategi for Hals Kommune

9. august 2004

Byrådet i Hals Kommune har godkendt et forslag til Kommuneplanstrategi for Hals Kommune.


Kloak og Trafiksanering i Vester Hassing by

9. august 2004

Kloakrenoveringen i V. Hassing har afledt et midlertidigt gennemkørsels forbud på Halsvej fra Elsamvej til Springvandspladsen, med omkørsel af Smallegade, Rolighedsvej, Fanøvej og Krogensvej.


Asfaltering

9. august 2004

Hals Kommune påbegynder asfaltering af Borgergade og Stationsvej i Gandrup i Uge 33.


Vedrørende kloakering og trafiksaneringsprojekt i V. Hassing 2004

15. juli 2004

Hals Kommunes Byråd har i spildevandsplanen vedtaget at renovere og separatkloakere Vester Hassing i årene 2000-2005.


Leje af hytter ved jollehavnen i Hals

9. juli 2004

Hals Byråd har godkendt opførelse og udlejning af hytter ved jollehavnen i Hals, hvor byggefelterne er beliggende øst og nord for selve havnebassinet. Hals Kommune forestår opførelsen og udlejningen af disse.


Livet på det lave vand - Et arrangement for børnefamilier

9. juli 2004

Stranden vest for Hals Havn er et sandt eldorado for oplevelser. Der er et myldrende liv i tangskovene og på det lave vand.


Fra nutid til fortid - En vandring fra Hals Havn gennem byen til Hals Skanse

28. juni 2004

Med udgangspunkt ved Hals bys nye vartegn, skulpturen ?Smykket? af Bent Exner, føres deltagerne tilbage i tiden til Hals Havn og til stedet hvor Hals Skibsbro, det første hav-neanlæg i Hals, i 1655 var placeret.


Start på nyt skoleår

25. juni 2004

Det nye skoleår starter onsdag den 4. august 2004. Her kan du læse, hvornår dit barn skal starte.


Forslag til beslutning om pålæg af vejbidrag

23. juni 2004

Hals Byråd besluttede på sit møde d. 22.10.2003 at optage den private fællesvej Solvænget som offentlig vej. Beslutningen er truffet i henhold til § 23 stk. 1 i ?Lov om Offentlige veje?.


Træffetider

21. juni 2004

Sommeren står for døren, og dermed også sommerferien. Her kan du se, hvornår borgmesteren og udvalgsformændene ikke er at træffe på Rådhuset.


Valgresultet for Hals Kommune

16. juni 2004

Stemmefordelingen i Hals Kommune ved Europaparlamentsvalget kan nu hentes.


Landzonetilladelse

7. juni 2004

Hals Kommune har givet tilladelse til genopførsel af bolig på Rabensvej 8 efter Planlovens § 35.


Godkendelse af udvidelse af svineproduktion

4. juni 2004

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 2. juni 2004 meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Rottrupvej 21 tilhørende Lars Jensen.


Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion

4. juni 2004

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 2. juni 2004 meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Skovhusvej 40 tilhørende Birger Bæch Pedersen.


Udstilling på rådhuset i juni

3. juni 2004

Denne måned kan man se Leif Christensens figurer.


Godkendelse af udvidelse af svineproduktion

3. juni 2004

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 2. juni 2004 meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Houvej 244 tilhørende Inge Poulstrup og Thorkild Dam.


Forslag til nyt regulativ for Renden i Hou med tilløb

3. juni 2004

Hals Kommune har i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 udarbejdet forslag til nye regulativer.


Afskedreception

3. juni 2004

I anledning af forvaltningschef Henning Maagaards fratrædelse afholder Hals Kommune afskedsreception fredag den 18. juni.


Nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune

28. maj 2004

Hals Kommune har udarbejdet et nyt fællesregulativet for vandværkerne i Hals Kommune. Du kan hente det her.


Valg til Europa-parlamentet søndag den 13. juni 2004

27. maj 2004

Se valgsteder og afstemningsområder.


Udsendelse af valgkort til Europa-Parlamentsvalget den 13. juni 2004

27. maj 2004

Alle vælgere med bopæl i Hals kommune, som senest fredag den 28. maj 2004 er tilmeldt kommunens folkeregister, vil senest tirsdag den 8. juni 2004 få tilsendt et valgkort til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 13. juni 2004.


Ansøgning om udvidelse af eksisterende husdyrproduktion ved Rottrupvej 21

25. maj 2004

Lars Jensen har ansøgt om tilladelse til udvidelse af dyreholdet ved "Nr. Rottrup" beliggende Rottrupvej 21, Ulsted, 9370 Hals.


Udstiller på rådhuset i maj måned

13. maj 2004

Læs om udstilleren Kurt Kirkbak.


Vejarbejde

13. maj 2004

Hals Kommune starter vejarbejde flere steder i kommunen i uge 20


Landzonetilladelser

12. maj 2004

Hals Kommune har givet en række tilladelser efter Planlovens § 35.


Stemmeafgivning pr. brev

5. maj 2004

Læs hvordan du forud for Europa-Parlementsvalget søndag den 13. juni 2004 kan stemme pr. brev i Hals Kommune.


Ledig ældrevenlig bolig

5. maj 2004

Hals Kommune har en ledig ældrevenlig bolig beliggende på Kastanieparken 13 i Gandrup - til udlejning hurtigst mulig.


Ændring af Hals Kommunes regulativ for aflevering af affald til genbrugspladsern

5. maj 2004

Hals Byråd godkendte på mødet den 28. april 2004 ændringer af det eksisterende regulativ for aflevering af affald til genbrugspladserne i Hals Kommune.


Nyt fra skattevæsenet

3. maj 2004

Læs om forårspakken og de ændringer den medfører for din skat.


Landzonetilladelse

29. april 2004

Hals kommune har givet tilladelse til anlæg af en sø på 800 m2 v. Mølholtvej, overfor Sønderskovvej 153 efter Planlovens § 35.


Færre kontanter på Rådhuset

27. april 2004

Nu ændrer vi mulighederne for at få udbetalt kontanter fra Hals Kommunes kasse.


Ny skoleledelse på Hou Skole

26. april 2004

Alle forældre, medarbejdere og andre interesserede inviteres herved til et høringsmøde mandag den 3. maj kl. 19.30 i Hou Skoles gymnastiksal.


Landzonetilladelse

26. april 2004

Hals kommune har givet tilladelse til udvidelse af boligarealet til 350 m2 på Sønderskovvej 53.


Frit leverandørvalg på ældreområdet

2. april 2004

Fra den 1. april 2004 er det muligt for borgere i Hals Kommune at vælge hvilken leverandør man vil have til at udøre opgaver indenfor praktisk hjælp - rengøring.


April måneds udstilling på rådhuset i Gandrup

1. april 2004

Læs hvilke kunstnere, der udstiller i denne måned.


Lokaler til fritidsvirksomhed

1. april 2004

Hvis I ønsker at låne et lokale på en skole til fritidsaktiviteter, skal I sende ansøgningen til skolen senest den 01.05.2004


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

1. april 2004

Brugerorganisationer, foreninger, selvhjælpsgrupper og andre, der udfører frivilligt arbejde, har nu mulighed for at søge økonomisk tilskud hos Hals Kommune.


Miljøtilsyn 2003

26. marts 2004

Hals Kommune udarbejder hvert år en beretning til Miljøstyrelsen om Kommunens administration, tilsyn og miljøindsats efter Miljøbeskyttelsesloven. Hent beretning!


Vi ta'r skraldet - for fuld styrke igen!

18. marts 2004

Fra torsdag den 1. april 2004 udvides åbningstiderne på Hals Kommunes genbrugspladser til ?sommeråbningtid?.


Nye fraktioner på genbrugspladsen - gips og affaldstræ

18. marts 2004

Pr. 1. april 2004 skal affaldet som afleveres på kommunens genbrugspladser sorteres i et par nye fraktioner.


Besøg i De Frivilliges Hus

18. marts 2004

Hals Kommunes Frivillighedsråd arrangerer besøg i De Frivilliges Hus Badehusvej 1st. Aalborg.


Nu kan du brevstemme 3 måneder før valget til Europa-Parlamentet

18. marts 2004

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag den 13. juni 2004.


Træffetider

15. marts 2004

Borgmester Bent Sørensen, Socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen og formand for Teknisk Udvalg Johannes Elsnab træffes ikke på Rådhuset den 18.03.04.


Ejendomsskatter og forbrugsafgifter

12. marts 2004

Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskatter og forbrugsafgifter for 1. rate 2004 er Mandag den 22. marts 2004.


Ny lokalplan

10. marts 2004

Byrådet i Hals Kommune har den 25. februar 2004 godkendt et lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse.


Rottebekæmpelse

9. marts 2004

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.


Nye udstykninger i Hals

9. marts 2004

Nu udbyder vi 44 særdeles attraktive grunde til salg på Jacob Severins Vej i Hals.


Udstilling på rådhuset i marts måned 2004

5. marts 2004

I denne måned prydes Hals Kommunes rådhus med kunst af to lokale kunstnere fra Hals.


Folkeoplysningsudvalgets Forsøgs- og udviklingspulje

5. marts 2004

Har du en god ide? Hvis ja, så har Folkeoplysningsudvalget en forsøgs- og udviklingspulje, hvor enkeltpersoner, klubber, idrætsforeninger, aftenskoler, interessegrupper og andre foreninger kan søge om økonomisk støtte til at afprøve nye ideer.


Strukturdebatten fortsætter!

1. marts 2004

Den 10. marts fra kl. 19 til 22 indbyder de politiske partier i Hals Kommune til debatmøde på Gandrup kro.


Udvidelse af Skovhusvej

26. februar 2004

Hals Kommune planlægger, på strækningen fra Omfartsvejen til den nyetablerede udkørsel fra Industrivej, at udvide kørebanens bredde samt etablere cykelsti.


Landzonetilladelse

23. februar 2004

Hals kommune har givet tilladelse til etablering af ridecenter (hestepension) på Hølundvej 17.


Hals Kommunes Frivillighedsråd indkalder til årsmøde

23. februar 2004

Se dagsordenen med mere.


Revideret miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk

6. februar 2004

Hals Kommunes Tekniske Udvalg har den 4. februar 2004 godkendt den reviderede miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk, Teglværksvej 41, 9362 Gandrup


Godkendelse af udvidelse af svineproduktion

6. februar 2004

efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5


Landzonetilladelse

6. februar 2004

Hals Kommune har givet tilladelse til anlæg af en sø på 1200 m2, på Hølundvej 94


Udlevering af batterier til høreapparater

6. februar 2004

P.g.a. ferie er der ikke udlevering af batterier m.m. i uge 8 i Ulsted.


Træffetider

6. februar 2004

Borgmester Bent Sørensen træffes ikke på Rådhuset i perioden 16. - 20.februar 2004 - begge dage incl.


Høring af Helhedsplan for Springvandspladsen

4. februar 2004

I forbindelse med den forestående byforskønnelse og trafiksanering i V. Hassing er der ved at blive udarbejdet en Helhedsplan for området omkring Springvandspladsen.


Selvangivelsen for 2003

4. februar 2004

- Kom ToldSkat i forkøbet


Opsigelse af børneulykkesforsikring

3. februar 2004

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 har byrådet vedtaget at opsige børneulykkesforsikringen, der ikke er lovpligtig.


Brugerrådsvalg 2004

21. januar 2004

Der er brugerrådsvalg i februar.


Timer i kommunens haller og gymnastiksale 2004/2005

19. januar 2004

Der er frist for at søge om tider den 1. marts 2004


Udstiller i januar måned 2004

16. januar 2004

I denne måned udstiller Preben Toft Madsen fra Hellum v/Jerslev.


Udstiller i januar måned 2004

16. januar 2004

I denne måned udstiller Preben Toft Madsen fra Hellum v/Jerslev.


Indskrivning og optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse 2004

16. januar 2004

Alle børn, som er født i 1998 har ret til at blive optaget i børnehaveklasse med start til august 2004. Børn der er født i 1999 før 1. oktober 1999, kan efter forældrenes anmodning opta-ges i børnehaveklase, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.


Deltag i debatten om Hals Kommunes fremtid

12. januar 2004

Hvor stor skal Hals Kommune være i fremtiden ? og hvilke opgaver skal kommunen varetage?


Nyt om børnefamilieydelsen 2004

12. januar 2004

Som noget nyt for udbetalinger af børnefamilieydelsen i 2004 vil du ikke modtage et meddelelsesbrev i januar måned, hvis du får ydelsen overført til konto i et pengeinstit


Torvemiljø i Vester Hassing

19. december 2003

Et løft til Vester Hassing! Det har været målet for en række foreninger og enkeltpersoner igennem længere tid.


Landzonetilladelse

8. december 2003

Hals Kommune har givet tilladelse til udvidelse af en eksisterende sø til i alt 1930 m2 på Hjortrimmenvej 24.


Ny demenskoordinator

8. december 2003

Jonna Jensen er ansat som ny demenskoordinator i Hals Kommune


Papir-igloer indsamles

3. december 2003

For at undgå eventuelt hærværk på kommunens igloer indsamles disse i løbet af uge 51.


Julelukket på Rådhuset

3. december 2003

Rådhuset er lukket for al ekspedition fra tirsdag, den 23. december kl. 13.00 og åbner igen fredag, den 2. januar 2004.


Bekendtgørelse

28. november 2003

Byrådet har vedtaget, at bestemmelserne i § 50 jævnfør § 2 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 402 af 06.06.2002 om midlertidig regulering af boligforholdene skal være gældende for Hals og Hou byer.


Lokalplan nr. 5.36

25. november 2003

for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals


Udstillinger på Rådhuset i November måned

24. november 2003

Ravgården, Sønderlev v/Hjørring og den lokale kunstner Johanne Pallisgaard udstiller i denne måned


Offentligt udbud af grundsalg i Hou

24. november 2003

Hals Kommune udbyder parcelhusgrunde til salg på Grøftekanten i Hou


Borgermøde den 27. i 11. kl. 19 på Rådhuset i Gandrup om Landdistriktspolitik

24. november 2003

Byrådet i Hals Kommune har fremlagt et forslag til Digital Kommuneplan til offentlig debat i perioden fra den 29. oktober 2003 til den 7. januar 2004.


Takster for daginstitutioner pr. 1. januar 2004

21. november 2003

Se taksterne for næste år!


Julestue / åbent hus lørdag d. 22. i 11. Kl. 14 - 16

17. november 2003

Kom på julebesøg i ?Væksthuset? og se vores dejlige lokaler på Teglværksvej 2, Gandrup.


Legat

6. november 2003

Hals Kommunes Fælleslegat kan søges af økonomisk dårligt stillede personer, der bor i Hals Kommune.


Nye lokalplaner

3. november 2003

Byrådet i Hals Kommune har den 22. oktober 2003 godkendt 3 lokalplaner endeligt.


Forskudsopgørelser 2004

31. oktober 2003

Forskudsopgørelserne for 2004 bliver sendt ud fra den 1. november


Forslag til ny Digital Kommuneplan

29. oktober 2003

Hals Kommune tager som den første kommune skridtet fuldt ud og lancerer en ren digital udgave af kommuneplanen.


Juletræer

22. oktober 2003

I lighed med tidligere år, vil der igen i år være mulighed for levering af juletræ (rødgran) til foreninger og institutioner.


Hvad gælder for mig?

20. oktober 2003

Guidet tur i den digitale kommuneplan


Introduktion til Elektronisk Borgerservice & HomeBanking

20. oktober 2003

Lær hvordan du betjener dig selv via internettet.


Hvad gælder for mig?

20. oktober 2003

Guidet tur i den digitale kommuneplan


Landzonetilladelse

10. oktober 2003

Hals Kommune har givet tilladelse til anlægning af en sø på 500 m2 på et område beliggende ved Måholtvej.


Halsprisen

3. oktober 2003

Det er igen blevet tid til at komme med indstillinger til Hals-prisen, Hals Kommunes idrætspris.


Fritidslederprisen

3. oktober 2003

Regler for uddeling af Hals Kommunes anerkendelse for ydet indsats i fritidslivet.


Landzonetilladelser

2. oktober 2003

Hals kommune har givet tre landzonetilladelser.


Tilskud til frivilligt socialt arbejde

1. oktober 2003

Brugerorganisationer, foreninger, selvhjælpsgrupper og andre, der udfører frivilligt arbejde, har nu mulighed for at søge økonomisk tilskud hos Hals Kommune.


Revision af vandløbsregulativer

1. oktober 2003

Hals Kommune skal i samarbejde med Hedeselskabet revidere vandløbsregulativer for en række vandløb


Ny ?Vi ta´r skraldet? folder

29. september 2003

I løbet af oktober måned husstandsomdeles en ny udgave af ?Vi ta´r skraldet? - folderen. Årsagen er nye åbningstider på genbrugspladserne som træder i kraft pr. 1. november 2003.


Godkendelse af udvidelse af kvægproduktion

18. september 2003

Hals Kommunes har godkendt udvidelse af dyreholdet på ejendommen Rimmerne 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov, der tilhører gårdejer Allan Simonsen.


Rottekampagne - efterår 2003

17. september 2003

I de kommende måneder vil alle ejendomme i Landzone, samt landbrugsejendomme i byzone, som sædvanlig få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.


Folkeoplysningsudvalgets Forsøgs- og udviklingspulje

15. september 2003

Har du en god ide? Hvis ja, så har Folkeoplysningsudvalget en forsøgs- og ud-viklingspulje, hvor enkeltpersoner, klubber, idrætsforeninger, aftenskoler, inte-ressegrupper og andre foreninger kan søge om økonomisk støtte til at afprøve nye ideer.


Kompostkampagne

12. september 2003

Mulighed for gratis afhentning af kompost i uge 41 og 42


Landzonetilladelse

12. september 2003

Hals Kommune har givet tilladelse til opførsel af læskur.


Miljøgodkendelse af Hals Fjernvarme

4. september 2003

Hals Kommune har efter ansøgning fra Hals Fjernvarme godkendt nogle ændringer i den eksisterende miljøgodkendelse af Hals Fjernvarme A.m.b.A. beliggende Bygmestervej 9-11 i Hals.


Landzonetilladelse

29. august 2003

Hals kommune har givet tilladelse til etablering af Dyreadfærdsklinik på Abildbak 22 efter Planlovens § 35.


Hou-maler udstiller på rådhuset

26. august 2003

For øjeblikket udstiller Jørgen Frost, Hou, sine smukke akvareller på administrationsbygningen


Valg til forældrebestyrelser

18. august 2003

Forældrebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt daginsitiutionens forældrekreds samt de personer, der tillægges valgret og valgbarhed som forældre. Ved en daginstitutions forældrekreds forstås de personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er optaget i daginstitutionen.


Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 13. december 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |