Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Offentligt udbud

Selvbetjening | Links | Kontakt

Offentligt udbud


Salg af parcelhusgrunde

Hals Kommune udbyder følgende parcelhusgrunde til salg:

 

 • Jacob Severins Vej i Hals
  11 grunde på mellem 861 og 1043 m2 / mindstepris mellem 265 og 300 kr/m2
 • Grøftekanten i Hou
  6 grunde på mellem 755 og 956 m2 / mindstepris 250 kr/m2
 • Nørlund i Gandrup
  9 grunde på mellem 707 og 931 m2 / mindstepris 200 kr/m2
 • Nordmarken/Nordbyvej i V. Hassing
  2 grunde på hhv. 730 og 1018 m2 / mindstepris 225 kr/m2
 • Uglevænget i V. Hassing
  I grund på 713 m2 / mindstepris 300 kr/m2

 

Grundene udbydes til salg af Hals Kommune efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Dette indebærer, at grundene sælges ved tilbudsgivning efter mindstepris princippet.

 

Udlejning af arealer på Hals Havns Vestpier:

Hals kommune udbyder et areal på ca. 800 m2 fordelt på to områder til udlejning til erhvervsformål/boligformål på Hals Havns Vestpier.

Arealerne kan lejes på langtidskontrakter efter taksterne i Hals Kommune takstblad for Hals Havn. I grundplanet må der opføres byggeri til erhvervsformål og på 1. sal må der etableres boliger.

Arealerne udbydes til leje af Hals Kommune efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Udlejning af arealer på Hals Havn sker i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad for havnen.

 

Salg/leje kan først påbegyndes, når der er forløbet 14 dage efter denne annoncering.

Købs-/lejetilbud skal afgives på en af kommunen udarbejdet tilbudsformular og skal indeholde tilbud om kontantkøb/leje og fremsendes i lukket kuvert til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup. Kuverten skal være tydeligt mærket med, at den indeholder tilbud på køb/leje af grund. Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

 

Hals Kommune forbeholder sig ret til frit at kunne vælge blandt de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Hals Kommune på tlf. 99 54 99 70 eller til e-mail: center@halskom.dk.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. september 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |