Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Offentligt udbud

Selvbetjening | Links | Kontakt

Offentligt udbud


Salg af erhvervsgrunde øst for Industrivej i V. Hassing

Hals Kommune udbyder hermed erhvervsgrunde til salg i det nye erhvervsområde ved Aslundvej i V. Hassing øst for det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej.

 

Erhvervsområdet er ikke endeligt udstykket. Der er som udgangspunkt defineret 5 store grundstykker i området på mellem 10.855 m2 og 18.048 m2. Det er dog muligt at give bud på et jordstykke helt ned til min. 2.500 m2 med en mindste bredde på 35 m.

 

Prisen for erhvervsjorden fastsat til minimum 84 kr/m2.

 

I erhvervsområdet er der en eksisterende bygning, der ligeledes udbydes til salg til erhvervsformål (der må ikke opføres eller indrettes boliger i området). Bygningen er på 195 m2 i 1½ etage, med 98 m2. i stueetagen, 97 m2 i tagetagen samt en 46 m2 stor carport.

 

Hals Kommune har ikke defineret en mindstepris på bygningen. Der indkaldes blot relevante bud.

 

Grundene og bygningen udbydes til salg af Hals Kommune efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Købstilbud skal afgives på en af kommunen udarbejdet tilbudsformular og skal indeholde tilbud om kontantkøb og fremsendes i lukket kuvert til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup. Kuverten skal være tydeligt mærket med, at den indeholder tilbud på køb af erhvervsgrund. Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

 

Salg kan først påbegyndes, når der er forløbet 14 dage efter denne annoncering. For at komme i betragtning i første udbudsrunde skal tilbud være kommunen i hænde senest onsdag den 1. marts 2006, kl. 12.00.

 

Hals Kommune forbeholder sig ret til frit at kunne vælge blandt de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

 

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Hals Kommune på tlf. 99 54 99 69 eller til e-mail: center@halskom.dk.

 

Byrådet

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 14. februar 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |