Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Selvangivelsen for 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Selvangivelsen for 2003


Selvangivelsen for 2003 udsendes som normalt fra medio marts 2004. Nyheden i år er, at indkomster og fradrag, som ToldSkat ikke kender, kan indberettes via internettet allerede fra den 4. februar, det giver borgeren mulighed for at få årsopgørelsen sammen med selvangivelsen og dermed få eventuel overskydende skat udbetalt tidligere end ellers. Det kalder vi, at komme ToldSkat i forkøbet!

Der er også andre nyheder på selvangivelsen 2003;

Fortrykte studielånsrenter

Fra i år vil studielånsrenter optræde på selvangivelsen sammen med andre renteudgifter, der fortrykkes. Renterne af de få statsgaranterede studielån som er tilbage, vil dog ikke blive fortrykt, og skal derfor selvangives som hidtil. Husk, at de fortrykte beløb skal kontrolleres.

Fortrykt befordringsfradrag

Lønmodtagere, der ikke har flere samtidige arbejdsgivere, og som arbejder hos en arbejdsgiver, der kun har ét arbejdssted, vil få fortrykt et forslag til befordringsfradrag. Husk, at de fortrykte beløb skal kontrolleres.

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen skrives direkte på ejendomsskemaet, der udsendes sammen med selvangivelsen. Derved spares udgifterne til én forsendelse. Hvis en skatteyder ejer mere end tre ejendomme, vil ejendomsvurderingen dog forsat blive udsendt i en selvstændig forsendelse.

Nye muligheder på www.toldskat.dk

Skatteydere med adgang til internettet får nogle nye muligheder i år:

Tidlig indberetning

Alle indtægter og fradrag, som ikke kan fortrykkes, fordi ToldSkat ikke har oplysningerne, kan på www.tastselv.toldskat.dk indberettes fra den 4. februar til den 23. februar. De beløb, der indberettes, vil blive fortrykt på selvangivelsen, der udsendes i marts, og der vil normalt være en årsopgørelse med. Man skal altså ikke længere først have selvangivelsen og efterfølgende få tilsendt årsopgørelsen. De mest almindelige beløb, der er tale om, er "befordringsfradrag", "fradragsberettigede gaver" samt "fradragsberettiget underholdsbidrag og børnebidrag".

Beregningsprogram til befordringsfradrag

Grundlaget for det befordringsfradrag, som ToldSkat vil fortrykke på selvangivelsen, kan kontrolleres på TastSelv. Personer, som ToldSkat ikke kan fortrykke et befordringsfradrag for, kan selv bruge TastSelv til at beregne og indberette det. Dette kan ske både i den tidlige indberetning i februar, og når selvangivelsen er udsendt fra medio marts.

Den digitale skattemappe

Alle skatteydere vil få deres egen skattemappe på www.tastselv.toldskat.dk. Heri vil ligge årsopgørelser, forskudsopgørelser og - som noget nyt - personlige skatteoplysninger. Skattemappen åbnes til marts, når selvangivelserne udsendes. Det betyder, at den enkelte skatteyder altid har adgang til de aktuelle skattedokumenter. Man behøver altså ikke længere henvende sig til sin kommune for at få udskrevet en kopi, hvis man har behov for det. Det er en lettelse både for skatteyderen og skatteforvaltningen.

Papirløs kommunikation

Når alle dokumenter bliver opbevaret i den digitale skattemappe, vil der ikke være det samme behov for, at få tilsendt dokumenterne på papir. Derfor er der mulighed for, at skatteyderen kan fravælge at få tilsendt årsopgørelse, bidragsopgørelse mv. på papir og i stedet få det hele digitalt.

Indberette kontonummer

Fra i år udbetales overskydende skat fortrinsvis til en bankkonto, som ToldSkat har registreret. Det er vigtigt, at det er det rigtige kontonummer, som ToldSkat har registreret. På www.tastselv.toldskat.dk kan kontonummeret tjekkes og eventuelt ændres.

Servicefællesskab med SUstyrelsen og Økonomistyrelsen

Tre ministerier er gået sammen om at gøre livet lettere for over 300.000 studerende og for de 460.000 færdiguddannede, der betaler studielån tilbage. Fremover kan nuværende og tidligere studerende få overblik over deres SU- og skatteforhold på internettet med én fælles hovednøgle - den digitale signatur. Få din digitale signatur på www.toldskat.dk

Afskaffelse af kapitalforklaring

For at mindske de administrative byrder for erhvervslivet, er kapitalforklaringen afskaffet. Kun hvor der er konkret behov, kan skattemyndighederne indhente supplerende formueoplysninger. Afskaffelsen af kapitalforklaringen betyder samtidig, at hovedaktionærer ikke længere skal indgive den udvidede selvangivelse, men kan nøjes med den fortrykte.

Der kan læses mere om Selvangivelsen 2003 og nyhederne på www.toldskat.dk


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. februar 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |