Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Takster for daginstitutioner pr. 1. januar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Takster for daginstitutioner pr. 1. januar 2004


Betaling for daginstitutionspladser er pr. 1. januar 2004 fastsat til:

Dagpleje ? fuld tid kr. 2.386,00 pr. måned i 12 måneder
Dagpleje ? 32 timer kr. 1.724,00 pr. måned i 12 måneder
Børnehave ? heldagsplads kr. 1.564,00 pr. måned i 12 måneder
Førskolebørn, Hou ? fuld tid kr. 1.564,00 pr. måned i 12 måneder
Førskolebørn, Hou ? 32 timer kr. 1.118,00 pr. måned i 12 måneder
Førskolebørn, Hou ? 20 timer kr. 842,00 pr. måned i 12 måneder
Skolefritidsordning SFO kr. 1.186,00 pr. måned i 11 måneder

(BH-klasse ? 7. klasse)

Kun morgenpasning i SFO kr. 328,00 pr. måned i 11 måneder
Juniorklub i SFO kr. 284,00 pr. måned i 11 måneder
Feriepasning i SFO kr. 437,00 pr. uge

Juli måned er betalingsfri i skolefritidsordningerne. Der kan ikke kun indmeldes for juli måned i skolefritidsordningerne. I skoleferien kan man købe hele uger i feriepasning, hvis barnet i øvrigt ikke er indmeldt i SFO.

Der vil blive reguleret i taksten for handicap/socialpædagogisk friplads og fripladstilskud.

Vedrørende søskendetilskud: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% rabat af betaling for øvrige pladser. Der gives ikke søskendetilskud i juniorklub og feriepasning.

Bemærk: Der opkræves gebyr på 250 kr. ved udsendelse af rykkerskrivelse.

Fripladstilskud

Der er mulighed for nedsat betaling, hvis den aktuelle hustandsindtægt er under 387.400 kr. Den aktuelle indtægt består af personlig indkomst med tillæg af positiv netto kapitalindkomst og aktieindkomst. Er der flere end 1 barn i hustanden under 18 år, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert af de efterfølgende børn.

Der gives ikke fripladstilskud til juniorklubber og feriepasning. Der gives søskendetilskud til børn i privat pasning. Fripladsskema kan rekvireres på pladsanvisningen


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. november 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |