Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Udlejning af jord

Selvbetjening | Links | Kontakt

Udlejning af jord


Følgende landbrugsarealer tilhørende Hals Kommune udbydes herved til leje for perioden 15.09.2005 ? 15.09.2009 ~ 4 høstår.

Gandrup

Jord ved Poul Smedsvej:

Matr. nr. 15aa og 40b - ca. 6.500 m2 ~ ca. 0,65 ha.

Nørlund - syd for Omfartsvejen:

Matr. nr. 5s - ca. 6.850 m2

Matr. nr. 27c og 5f - ca. 21.250 m2

Ialt ca. 28.100 m2 ~ ca. 2,8 ha.

Jord v/Vesterhedensvej/Omfartsvejen:

Matr. nr. 43a ? ca. 5,4 ha.

Ulsted

Jord fra "Nørgard", Ulsted:

Matr. nr. 37a ? ca. 33.250 m2 ~ ca. 3,3 ha.

 

V. Hassing

Jord ved Nejrupvej (der tages forbehold for evt. udgravninger på arealet):

Matr. nr. 21a V. Hassing ? 55.000 m2 ~ ca. 5,5 ha.

 

Stae

Jord ved gl. skole i Stae:

Matr. nr. 8b ? ca. 10.000 m2? ca. 1 ha.

 

Hals

Jord ved Ulstedvej i Hals:

Matr. nr. 61bo - ca. 37.700 m2

Matr. nr. 64bf - ca. 25.300 m2

Matr. nr. 57aa - ca. 34.000 m2

Matr. nr. 55bl - ca. 24.800 m2

Ialt ca. 121.800 m2 ~ ca. 12,1 ha.

 

Hou

Jord ved Genbrugspladsen:

Matr. nr. 48m ? ca. 45.000 m2 ~ ca. 4,5 ha.

 
 

Arealet skal dyrkes uden brug af pesticider.

Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at kommunen i lejeperioden kan inddrage jorden uden erstatning til lejeren, dog udbetales der i sådanne tilfælde afgrødeerstatning efter landboforeningernes regler herom.

Man er forpligtiget til at anvende arealet på en sådan måde, at støtterettighederne opretholdes og at disse tilbageleveres til Hals Kommune ved kontraktens ophør.

Jorden lejes som beset og det kan ikke forventes, at kommune foretager evt. beskæring af levende hegn i lejeperioden.

Ved lejemålets udløb 15/9-2009 skal jorden afleveres i den stand den modtages.

Nærmere oplysning om arealernes beliggenhed m.v. vil kunne fås ved henvendelse til:

Hals Kommune på tlf. 99 54 99 99 lokal 970.

Betaling finder sted 2 gange om året pr. 1/2 og 1/8.

 

Tilbud på leje af ovennævnte arealer skal indsendes i lukket kuvert mrk. "Tilbud på landbrugsjord" til :

Hals Kommune,

Borgergade 39,

9362 Gandrup

 

senest den 8. august 2005.

 

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, evt. forkaste dem alle.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juli 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |