Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Uvildig undersøgelse af personalesag

Selvbetjening | Links | Kontakt

Uvildig undersøgelse af personalesag


Opfølgning af resultatet af uvildig undersøgelse af afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro og af forhold, der relaterer til sagen (pressemødet)

Nu foreligger resultatet af den undersøgelse, som Hals Byråd besluttede at iværksætte i sit møde den 15. september 2004.

Byrådet anmodede ved den lejlighed advokatfirmaet Norrbom & Vinding om at gennemføre en uvildig undersøgelse af afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro og af forhold, der relaterer til denne sag. I alt 9 punkter er blevet undersøgt.

Ud over Høgsbro-sagen har undersøgelsen afdækket følgende 8 spørgsmål:

 1. Er byrådet blevet korrekt informeret i forbindelse med de orienteringer, som Byrådet har modtaget om afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro?
 2. Har byrådsmedlem Johannes Elsnab fået en påtale eller på anden måde kan hævdes at være blevet skældt ud af borgmesteren, kommunaldirektøren eller stabschefen, fordi Johannes Elsnab har udtalt sig til pressen om drøftelserne på et møde om afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro
 3. Har stabschefen kontrolleret byrådsmedlems Keld Jul Wagners mødeaktivitet?
 4. Har stabschefen eller en anden i Hals Kommune fjernet et brev af 30. januar 2004 fra lærerne på Hou skole fra personalesagen?
 5. Er embedslægeinstitutionen blevet misbrugt i og med, at Hals Kommune har indgivet klage over en af byens læger?
 6. Er skolebestyrelsen på Hou skole blevet truet til tavshed af kommunaldirektøren i relation til afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro?
 7. Har Kommunens kulturchef truet den konstituterede leder af Hou skole?
 8. Har tidligere skoleinspektør Ole Møller fået tilbud om ansættelse i anden stilling i Hals Kommune mod at fratræde sin stilling som skoleinspektør for Hou skole?

 

Advokatundersøgelsen besvarer første spørgsmål, om byrådet er blevet korrekt informeret i forbindelse med de orienteringer, som Byrådet har modtaget om afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro, bekræftende. Det vil sige med et ja.

De 7 øvrige spørgsmål besvarer advokatfirmaet benægtende. Det vil sige, at

 • byrådsmedlem Johannes Elsnab har ikke fået en påtale eller på anden måde er blevet skældt ud af borgmesteren, kommunaldirektøren eller stabschefen, fordi Johannes Elsnab har udtalt sig til pressen
 • stabschefen har ikke kontrolleret byrådsmedlems Keld Jul Wagners mødeaktivitet
 • hverken stabschefen eller nogen anden i Hals Kommune har fjernet et brev fra personalesagen
 • embedslægeinstitutionen er ikke blevet misbrugt i forbindelse med, at Hals Kommune har indgivet klage over en af byens læger
 • skolebestyrelsen på Hou skole er ikke blevet truet til tavshed af kommunaldirektøren i relation til afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro
 • Kommunens kulturchef har ikke truet den konstituterede leder af Hou skole, og
 • Ole Møller har ikke fået tilbud om ansættelse i anden stilling i Hals Kommune mod at fratræde sin stilling som skoleinspektør for Hou skole

 

I forhold til spørgsmålet om afskedigelsessagen vedrørende Henriette Høgsbro har byrådet anmodet advokatfirmaet om at foretage en såkaldt offentligretlig vurdering af Kommunens håndtering af sagen, og på dette område må vi se i øjnene, at vi stadig kan lære noget. Advokatfirmaet udtaler således i sin undersøgelsesrapport, at

 • E-mailen af 28/1-2004 vurderes at indeholde et tilsagn,
 • den partshøring, som Kommunen foretog i henhold til forvaltningsloven i forbindelse med den påtænkte afskedigelse af Henriette Høgsbro var mangelfuld, at
 • begrundelsen for den endelige afskedigelse derfor heller ikke var fyldestgørende
 • Kommunen ikke i alle henseender har opfyldt den notatpligt, der følger af offentlighedsloven, og at
 • afskedigelsen af Henriette Høgsbro ikke kan anses for tilstrækkeligt sagligt begrundet baseret på den reelle begrundelse

Advokatfirmaet har ikke forholdt sig til de mulige konsekvenser heraf, da det ligger uden for det kommissorium, som Byrådet besluttede for undersøgelsen.

Advokatfirmaets kritik rejser umiddelbart to spørgsmål:

 1. Hvilken betydning får advokatfirmaets vurdering i forhold til den retssag, som Henriette Høgsbro har anlagt mod Kommunen?
 2. Får kritikken ansættelsesretlige konsekvenser for en eller flere embedsmænd i Kommunen?

Til det første spørgsmål kan jeg svare, at vi nu beder KL, som er vores arbejdsgiverforening, om at tage kontakt til Henriette Høgsbros advokat for at undersøge og drøfte, om der kan indgåes et passende forlig i sagen, idet vi vurderer, at dette nu vil tjene alle parter bedst. Det er, hvad jeg kan sige om det lige nu.

Til det andet spørgsmål, om kritikken får ansættelsesmæssige konsekvenser for en eller flere embedsmænd i Kommunen, kan jeg svare nej. Rapportens gengivelse af sagens forløb peger efter byrådets vurdering således ikke på, at der er sagligt grundlag for at indlede afskedigelsessag mod en eller flere embedsmænd i Kommunen.

Som jeg nævnte tidligere har advokatundersøgelsen på otte ud af ni spørgsmål ikke fundet grundlag for at kritisere Hals Kommune, og det er for mig at se et udtryk for, at embedsmændene generelt gør det rigtig godt. Så er der Høgsbro-sagen, hvor næsten hver en sten er blevet vendt af advokatfirmaet, og hvor advokatfirmaet finder ting at kritisere. Den kritik skal vi lære af, og derfor har Byrådet anmodet kommunaldirektøren om til økonomiudvalgets møde senest i februar måned 2005 at fremlægge en redegørelse for, hvorledes vi f.eks. kan organisere og tilrettelægge arbejdet bedre og gennemføre kompetenceudvikling, således at vi forhåbentlig bliver bedre til ? helt generelt ? at partshøre og begrunde vore afgørelser og tage notater, når det er nødvendigt og fornuftigt. De regler, som advokatfirmaets kritik retter sig imod, gælder nemlig overalt i Kommunen, når vi træffer beslutninger, og derfor ønsker byrådet også en fremadrettet redegørelse, som omfatter alle kommunens forvaltningsområder.


Vær opmærksom på at rapporten som er tilgængelig på denne side, er den udgave, hvor fortrolige og personfølsomme afsnit er fjernet.

Samlet_rapport.pdf (11637 KB)

 

Rapport opdelt på kapitler:

Kapitel_1.pdf (418 KB) Opdraget
Kapitel_2.pdf (259 KB) Undersøgelsens forløb
Kapitel_3_del_1.pdf (3611 KB)
Kapitel_3_del_2.pdf (4101 KB)
Kommisoriets del 1:
Håndteringen af afskedigelsessagen af Henriette Høgsbro
Kapitel_4.pdf (440 KB) Kommisoriets del 2:
Information af byrådet
Kapitel_5.pdf (640 KB) Kommisoriets del 3:
"Kammeratlig snak" med byrådsmedlem Johannes Elsnab
Kapitel_6.pdf (420 KB)

Kommisoriets del 4:
Kontrol af byrådsmedlems mødeaktivitet

Kapitel_7.pdf (462 KB)

Kommisoriets del 5:
Fjernelse af dokument fra afskedigelsessagen
Kapitel_8.pdf (498 KB) Kommisoriets del 6:
Misbrug af embedslægesinstitutionen
Kapitel_9.pdf (146 KB) Kommisoriets del 7:
Skolebestyrelsen på Hou skole truet til tavshed
Kapitel_10.pdf (96 KB) Kommisoriets del 8:
Trussel til konstitueret skoleleder på Hou Skole
Kapitel_11.pdf (300KB) Kommisoriets del 9:
Baggrund for ansættelse af Ole Møller i anden stilling
Kapitel_12.pdf (216 KB) Resumé af hovedkonklusioner

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 6. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |