Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Valg til forældrebestyrelser

Selvbetjening | Links | Kontakt

Valg til forældrebestyrelser


ved Hals Kommunes daginstitutioner.

Det bekendtgøres herved, at der afholdes forældrebestyrelsesvalg således.

Mariehønen - Lørdag, den 6. september 2003 kl. 9.00
Krudtuglen - Tirsdag, den 16. september 2003 kl. 19.00
Hals Børnehave - Tirsdag, den 23. september 2003 kl. 19.00
Hvepsereden - Torsdag, den 25. september 2003 kl. 19.00
Kastanien - Torsdag, den 25. september 2003 kl. 19.00
Spiren - Tirsdag, den 30. september 2003 kl. 19.00
Østerladen - Tirsdag, den 30 september 2003 kl. 19.00
Ulvereden ? Dato bliver meddelt til forældrene pr. brev

Hvem kan vælge og hvem kan vælges:

Forældrebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt daginsitiutionens forældrekreds samt de personer, der tillægges valgret og valgbarhed som forældre. Ved en daginstitutions forældrekreds forstås de personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er optaget i daginstitutionen.

Endvidere har følgende personer valgret og valgbarhed, såfremt de fremsætter begæring herom overfor daginstitutionens leder.

  1. Personer, der i henhold til lov om social bistand har modtaget et barn, er er optaget i daginstitutionen/dagplejen, i døgnpleje, og til hvem plejetilladelse eller anden tilladelse, der kan ligeledes hermed, er meddelt før valglistens fremlæggelse. Forældremyndighedens indehavere kan ikke samtidigt deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er optaget i daginstitutionen/dagplejen, og såfremt vedkommende tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene.
  3. Faderen til et barn, der er optaget i daginstitutionen såfremt faderskabet er retligt
    fastslået, og den pågældende tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet.

Begæringen skal være bilagt fornøden dokumentation for, at de nævnte betingelser er opfyldt.

Valglister

Valglister, indeholdende de valgberettigedes navne vil være fremlagt til gennemsyn på de enkelte børnehaver/dagplejen i åbningstiden 14 dage før valget. Eventuelle anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændringer heri fremsættes over for daginstitutionens leder senest 7 dage før valget.

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. august 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |