Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 20. december 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 20. december 2006


INDHOLDSFORTEGNELSE

Punkter på åbent møde:

158. Spørgetid - Byrådet 2006
159. Udviklingsplanen for Hou Havn
160. Etablering af speedwaybane ved Gandrup
161. Registrering og fremtidig benyttelse af byvåbner
162. Skovrejsning i Ulsted og Gandrup
163. Ansøgning om tilskud til nedrivning og genopførelse af laden ved Hugdrupgaard
164. Anmodning om frigivelse af kr. 3 mio. til Vester Hassing Multihus
165. Ansøgning om tillægsbevilling til forhøjelse af lejebetaling for anvendelse af Koldkær svømmehal
166. Anmodning om frigivelse af midler til Hou Borger- og aktivitetshus
167. Anlægsregnskab for Hals skole - 3. etape
168. Anlægsregnskab for Gandrup skole - 3. etape
169. Anlægsregnskab for indretning af folkebibliotek i Hals
170. Ansøgning om støtte til reetablering af Hou Batteri og renovering og forskønnelse af Batterigrunden
171. Fjernvarmetilslutning - Jacob Severins Vej
172. Cykelsti fra Ulsted til Kongevejen
173. Revidering af regulativerne for Stae Bæk med tilløb, Afløb fra Langholt Mose, Gravholtgrøften og Vadsholtgrøften
174. Tillægsregulativ for Renden i Hou
175. Revision af regulativer for Øster Hassing Hedebæk med tilløb, Skiveren med tilløb, Afløb fra Rævebakken og Brændelsig bæk
176. Endelig godkendelse af Lokalplan 2.21 "Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing"
177. Endelig godkendelse af Lokalplan 2.22 "Område til idrætsformål i Vester Hassing"
178. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.24 "Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup"

Punkter på lukket møde:

179. Lejekontrakt

Tillægsdagsorden

180. Renovering af tag på børnehaven Mariehønen i Vester Hassing

  Åbent referat af Byrådets møde d. 20.12.2006 ÅBENT.doc (256 KB)
  Niras - Forslag til tilføjelser til Hou Havn, Udviklingsplan.pdf (78 KB)
  Udviklingsplan Hou Havn.doc (7850 KB)
  Bemærkninger til anlæg af motorcrossbane - Gandrup.tif (132 KB)
  Kortbilag - Speedwaybane, Gandrup.pdf (856 KB)
  Bilag - projekt for Skovrejsning i Ulsted og Gandrup.pdf (6668 KB)
  Gandrup - projekt 2.pdf (1475 KB)
  Ansøgning til reduceret projekt.pdf (392 KB)
  Anmodning om frigivelse af kr. 500.000,-.tif (410 KB)
  Anlægsregnskab for 3. etape Hals Skole (10 KB)
  Specifikation til anlægsregnskab Hals Skole 3. etape (15 KB)
  Anlægsregnskab for 3. etape Gandrup Skole (10 KB)
  Specifikation til anlægsregnskab Gandrup Skole.xls (16 KB)
  Anlægsregnskab for indretning af folkebibliotek i Hals.xls (10 KB)
  Specifikation til anlægsregnskab Folkebiblioteket i Hals.xls (12 KB)
  Ansøgning til Leader+vedr. Hou Batteri.pdf (334 KB)
  Nødvendige tilladelser og dispensationer.doc (25 KB)
  Landsretsdom - Hals Fjernvarme.pdf (232 KB)
  Notat - Mads Kobberø.doc (51 KB)
  Forslag til regulativ for afløb fra Langholt Mose.pdf (1866 KB)
  Forslag til regulativ for Gravholtgrøften og Vadsholtgrøften.pdf (1903 KB)
  Forslag til regulativ for Stae Bæk med tilløb.pdf (1916 KB)
  Tillægsregulativ - Renden i Hou.pdf (1143 KB)
  Forslag til regulativ for Skiveren m.m..pdf (1817 KB)
  Forslag til regulativ for Øster Hassing Hedebæk med tilløb.pdf (2143 KB)
  Indsigelse vedrørende regulativ for kommunvandløb 817-10.0 & 817-10.5.tif (555 KB)
  Etapeopdeling - lokalplan 2.21.pdf (607 KB)
  Indsigelser Lokalplan 2.21.pdf (202 KB)
  Notat fra møde d. 16.11.2006 m.v., V. Hassing skole.doc (23 KB)
  Opsamling på indsigelser - lokalplan 2.21.doc (38 KB)
  Åben tillægsdagsorden Referat af Byrådets møde d. 20.12.2006 ÅBEN.doc (82 KB)

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referater

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |