Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 23. november 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 23. november 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE

177 Spørgetid - Byrådet 2005
178 Forlængelse af funktionsperioden fra den 01.01.2006 til den 31.12.2006 for byrådet samt de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvortil byrådet har valgt medlemmer
179 2. behandling af forslag til styrelsesvedtægt
180 Skolebestyrelsesvalg 2006
181 Ændring af vedtægterne i Miljøcenter Nordjylland I/S.
182 Åstedsforretning - ny cykelsti fra Kongevejen til Strandvejen
183 Overdragelse af Innovationsgaarden til Fonden for Informationsteknologi
184 Sammenlægning af Hals Boligforenings afdeling 18 og 26 til ny afdeling 18
185 Fastsættelse af pris på grunde på Uglevænget, etape 2, i V. Hassing
186 Fastsættelse af pris på erhvervsjord i det nye erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals
187 Fastsættelse af pris på erhvervsjord i det nye erhvervsområde øst for Industrivej i V. Hassing
188 Revurdering af pris på jord til planteskole i lokalplanområde 5.35 i Hals
189 Godkendelse af Budget 2006 samt takster for Hals-Egense Færgefart I/S
190 Fordeling af tilbagegangsmidler til 25% - puljen
191 Overflytning af Løn- og Personaleopgaven til Aalborg Kommune pr. 1. januar 2006
192 Tilsyn med personligningen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005
193 Fastlæggelse af retningslinier for private dagtilbud
194 Ophør af samarbejdsaftale vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning
195 Udbetaling af tilskud til privat pasning
196 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2006
197 Samlet redegørelse for Hals Kommunes tilsyn med plejecentrene samt for det sundhedsfaglige tilsyn udført af embedslægeinstitutionen for 2004
198 Forslag til Lokalplan 3.23 Boligområde v. Bredgade

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET MØDE

199 Udtalelse
200 Oplæg til samarbejdsaftale

  Referat af møde i Byrådet den 23.11.05 ÅBENT.doc (234 KB)
  lov nr. 540.pdf (36 KB)
  Forslag til lov.pdf (55 KB)
  Notat - Indenrigs- og Sundhedsministeriet.pdf (133 KB)
  Styrelseslov[1].pdf (1430 KB)
  Styrelsesvedtægt[1].pdf (1963 KB)
  Brev fra miljøcenter Nordjylland, dateret den 26. oktober 2005.pdf (44 KB)
  Kopi af beslutningsprotokollen.pdf (20 KB)
  Nuværende og ny formulering af §13.pdf (372 KB)
  Ekspropriationsprotokollen, dateret 25. oktober 2005.pdf (187 KB)
  Accepterede forligstilbud.(.pdf (80 KB)
  Ikke accepterede forligstilbud.pdf (220 KB)
  Betignet gaveskøde, Advodan.pdf (100 KB)
  Overdragelsesdokument, Erhvervs- og Byggestyrlsen.pdf (366 KB)
  Priser på erhvervsjord.doc (20 KB)
  tilsynsrapport.pdf (184 KB)
  Ansøgningsskema.doc (46 KB)
  Embedslægeinstitutionens tilsyn.pdf (37 KB)
  Revisionsaktieselskabet.pdf (424 KB)

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referater

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. november 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |