Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 2. februar 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 2. februar 2005


1 Spørgetid - Byrådet 2005.
2 Anmodning om at ansøgning vedr. tilskud til enkeltmandsaktiviteter tages op på ny.
3 Anvendelse af overskydende midler fra Hals Daghøjskole
4 Medfinansiering til projektet Nordjysk Guld
5 Innovationsgaardens fremtid
6 Godkendelse af skema A for om- og tilbygning af Fjordparken til 32 almene ældreboliger med servicearealer
7 Salg af areal til Hals Boligforening til opførelse af 6 almene familieboliger ved Aslundvej i V. Hassing
8 Salg af areal til Hals Boligforening til opførelse af 6 almene familieboliger ved Mellemvang i Gandrup
9 Administrationsomkostninger vedrørende de takstfinansierede områder
10 Ophævelse af samarbejde på PPR området mellem Dronninglund og Hals Kommuner samt fremtidigt samarbejde med Aalborg Kommune
11 Adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals
12 Udmøntning af besparelse på 100.000 kr i forbindelse med brug af aktivitetscentrene.
13 EU-udbud for kørsel med containere fra Hals Kommunes genbrugspladser.
14 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg.
15 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 40gc V. Hassing by, V. Hassing.
16 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 9a Gandrup by, Ø. Hassing.
17 Ansøgning om tilladelse til opstilling af henholdsvis 3 eller 4 vindmøller nordøst for Nordjyllandsværket, Hals Kommune.
18 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser for 2005.
19 Ændring af styrelsesvedtægten for Hals Kommunes Folkeskoler for så vidt angår læseplaner for svømmeundervisning.
20 Endelig godkendelse af Affaldsplan 2005-2016.
21 Forslag til lokalplan 2.19 "Boligområde v. Uglevænget, V. Hassing"
22 Endelig godkendelse af Lokalplan 7.25 "Område til sommerhus v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej"

  Referat af møde den 2 februar 2005.pdf (79 KB)
  Ansøgning om tilskud til sportsaktivitet.pdf (83 KB)
  Klage over afslag på ansøgning om tilskud til sportsaktivitet.pdf (127 KB)
  Et projektoplæg på nye arbejdspladser og fremdrift i Nordjylland.pdf (49 KB)
  Vedtægter for Foreningen Nordjysk Guld.pdf (23 KB)
  Niras.pdf (641 KB)
  Mail-Niras.pdf (60 KB)
  Spildevandsafgift - forslag3.pdf (395 KB)
  Prisoverslag - byggemodning V. Hassing.pdf (478 KB)
  Prisoverslag - byggemodning Gandrup.pdf (434 KB)
  Ansøgning om opstilling af vindmøller.pdf (1970 KB)
  Forretningsbetingelser 2005 - Hals Havn.pdf (1271 KB)
  Takstblad 2005 - Hals Havn.pdf (5 KB)
  Indsigelser_725.pdf (768 KB)
  Forslag til formål for fordeling af overskydende midler.pdf (169 KB)
  Notat vedrørende fondens situation medio 2004.pdf (19 KB)

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referater

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 3. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |