Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde torsdag den 31. august 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde torsdag den 31. august 2006


INDHOLDSFORTEGNELSE

Punkter på åbent møde:

85. Spørgetid - Byrådet 2006
86. Husstandsomdeling af "Hals-kalenderen" som afskedsgave fra Hals Kommune
87. Overflytning af projekter fra drift til anlæg
88. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Ulsted
89. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Gandrup
90. Folkebibliotek i Multihus i Vester Hassing
91. Etablering af erstatningsbaner for VHG i forbindelse med etablering af Multihus i Vester Hassing
92. Ansøgning om midler til renovering af toilet- bad- og omklædningsfaciliteter i hallen ved Hals skole
93. Lejeaftale den selvejende institution Hou Borger og Aktivitetshus og Hals Kommune
94. Godkendelse af vedtægter samt driftsbudget for Hou Borger- og Aktivitetshus
95. Udbetaling af miljøstøtte i 2005
96. Forslag til Regionplantillæg nr. 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands amt
97. 2. Behandling af forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg nr. 74
98. Byggemodning af lokalplanområde 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals"
99. Trafiksikkerhedsmidler 2006
100. Fornyet stillingtagen til evt. salg af Hassinghave og Fjordparken
101. Godkendelse af retningslinier for skolerejser i Hals Kommune
102. Endelig godkendelse af Lokalplan 5.42 "Bevarende lokalplan for Hals Midtby"
103. Ansøgning om rørlægning af privat vandløb ved matrikel 6f, Stae by,Vester Hassing
104. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.14 "Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted"
105. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted"
106. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted"
107. Forslag til Lokalplan 2.21 "Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing"
108. Forslag til Lokalplan 2.22 "Område til idrætsformål i Vester Hassing"
109. Forslag til Lokalplan 3.24 "Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup"
110. Godkendelse af projekt for Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 5.40
111. Tillæg til spildevandsplan 2002 - 2013

Punkter på lukket møde: Intet

  Åbent referat af Byrådets møde d. 31.08.2006.doc (312 KB)
  Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af legeplads i Ulsted.tif (1088 KB)
  Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af legeplads i Gandrup.tif (1035 KB)
  Ideoplæg og konsekvensvurdering.pdf (144 KB)
  Notat fra Bodil Have.doc (30 KB)
  Illustrationsplan idrætsanlæg Vester Hassing.pdf (2388 KB)
  Projektbeskrivelse fra Niras.pdf (567 KB)
  Reviderede tegninger fra Teknisk Forvaltning.pdf (275 KB)
  Revurdering af hvor stor en andel Hals skole kan medfinansiere.tif (30 KB)
  Lejekontrakt mellem Den selvejende institution Hou Borger- og Aktivitetshus og Hals Kommune.pdf (129 KB)
  Budget.pdf (528 KB)
  Vedtægter HBA.pdf (617 KB)
  Opgørelse modtaget med revisionspåtegning.pdf (41 KB)
  Forslag til regionplantillæg for vindmølleplanlægning i Nordjyllands amt.pdf (2305 KB)
  Indsigelser - bilag til møder.pdf (4725 KB)
  Notat vedr. behandling af indsigelser til forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg (37 KB)
  Revideret overslag.doc (43 KB)
  Retningslinier for skolerejser.pdf (28 KB)
  Indsigelser Lokalplan 5.42.pdf (498 KB)
  Opsamling på indsigelser lokalplan 5.42.DOC (65 KB)
  Bemærkininger til rørlagt vandløb.doc (21 KB)
  Oversigtskort.pdf (62 KB)
  Udtalelse om rørlægning på ejendommen matr.nr.6f, Stae By, Vester Hassing fra Nordjyllands Amt.doc (78 KB)
  Indsigelser lokalplan 4.16.pdf (803 KB)
  Forslag til lokalplan 2.21.pdf (3878 KB)
  Forslag til lokalplan 2.22.pdf (1546 KB)

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referater

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |