Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 11. august 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 11. august 2004


Byrådet afholder møde:

Den 11. august 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jørn Martinsen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

104 Spørgetid - Byrådet 2004. *

105 Endelig godkendelse af lokalplan 2.18 for Springvandspladsen *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

 

Byrådets møde 11. august 2004 Punkt 104:

Ingen bemærkninger.

 

105 Endelig godkendelse af lokalplan 2.18 for Springvandspladsen

Journal nr. 01.02.05 / /Sagsid 21582

Beslutningstema:

Forlag til Lokalplan 2.17 "Centerområde v. Springvandspladsen, V. Hassing" har været i høring i 8 uger, lokalplanen kan nu godkendes endeligt, evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 29.07.2004

at Lokalplan 2.17 "Centerområde v. Springvandspladsen, V. Hassing" godkendes endeligt med følgende ændringer:

  • at der redegøres for aftalen omkring V. Hassing kirke, og dokumentet tilknyttes lokalplanen på internettet
  • at butikker i område B kan etableres op til 400 m2
  • at udvidelser af bygninger med fladt tag kan udføres uden sadeltag og
  • at øvrige bemærkninger drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 165:

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet:

Ad. Familien Pedersen.

Der drøftes i forbindelse med detailprojekt et evt. støjværn.

Ad. Aalborg Stift:

Som indstillet.

Ad. Tegnestuen L’Artech:

Som indstillet.

Ad. V. Hassing Brugs:

Som indstillet.

 

Byrådets møde 11. august 2004 Punkt 105:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Forlag til Lokalplan 2.17 "Centerområde v. Springvandspladsen, V. Hassing" har været i høring i 8 uger, hvor Hals Kommune har modtaget følgende indsigelser/bemærkninger:

Familien Pedersen, Springvandspladsen 14

Familien er glade for forskønnelse af området, men de ser et problem i at få placeret en parkeringsplads til 30 biler umiddelbart udenfor deres have. De frygter gener i form af larm fra bildøre, motorstøj og udstødning (bemærkningen er medsendt i bilag).

Det indstilles, at henvendelsen drøftes.

Aalborg Stift

Stiftsøvrigheden bemærker, at der omkring V. Hassing kirke er en "Aftale om sikring og pleje af V. Hassing kirke". I lokalplanens redegørelsesdel bør aftalen nævnes samt redegøres for, hvorledes lokalplanen er i overensstemmelse med aftaleplanen.

Det indstilles, at aftalen omtales i redegørelsesdelen, samt vedhæftes, således at man kan læse aftalen. Der er ingen uoverensstemmelser mellem lokalplanen og aftalen.

Tegnestuen L’ARTECH

Indsigelsen omhandler delområde B (del sydlige område bl.a. omkring V. Hassing Kro).

I området kan der etableres butikker op til 200 m2, de foreslår denne grænse hævet til 400 m2, idet kroens nuværende grundareal er på 320 m2.

Etageantallet ønskes hævet til 2½ etager. De bemærker, at brugsens lagerhaller overskrider de 8,5 m., hvorfor en forøgelse af etageantallet vil være en forbedring udfra en arkitektonisk proportionsvurdering (indsigelsen er medsendt).

Det indstilles, at butiksstørrelsen hæves fra de 200 til 400 m2, da der stadig vil være tale om mindre butikker i et centerområde. Etageantallet foreslås derimod ikke ændret. Det er fastsat til 2 etager i hele lokalplan området, og med en højde på 8,5 m., højden bør ikke ændres af hensyn til V. Hassing kirke.

Teknisk forvaltning (efter henvendelse fra V. Hassing Brugs)

Forvaltningen er blevet opmærksomme på en uhensigtsmæssighed. Bygninger skal etableres med sadeltag, undtagen tage på bygninger uden facade til vej, torv eller

bygninger som på anden måde ikke visuelt påvirker området eller naboer kan udføres

på anden måde (herunder udhuse, garager m.m.). Det vil være uhensigtsmæssigt at forlange sadeltag på mindre udvidelser af eksisterende bygninger med flad tag (f.eks. Brugsen).

Det indstilles, at eks. bygninger med fladt tag, hvor et sadeltag på en tilbygning vil virke forkert, kan godkendes med fladt tag.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Bemærkninger fra Familien Pedersen, Springvandspladsen 14 (Familien Pedersen.pdf) Familien Pedersen.pdf (248 KB)

Indsigelser og ændringsforslag fra L’ARTECH (L-ARTECH.pdf) L-Artech.pdf (205 KB)

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 12. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |