Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 12. januar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 12. januar 2004


Byrådet afholder

Ekstraordinært møde:

Den 12. januar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Keld Petersen og Keld Jul vagner.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

1 Renovering af lofter på Vester Hassing Skole *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Renovering af lofter på Vester Hassing Skole

Journal nr. 82.18S03 / /Sagsid 18935

Beslutningstema:

Byrådet bedes tage stilling til hvorvidt og givet fald, hvorledes der skal ske renovering af lofter på Vester Hassing Skole i forbindelse med den pågående renovering af skolen.

 

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til drøftelse.

 

Byrådets møde 12. januar 2004 Punkt 1:

Beslutningstemaet er som følger:

Byrådet beslutter, at opsætte finuldstræbeton incl. isolering til en samlet pris på kr. 1.412.986,-.

Finansiering: likvide aktiver.

Afsteming:

14 stemte for (A og V).

Gert Andersen undlod at stemme, idet pågældende ønsker at afvente tagrenoveringsforslaget.

2 var fraværende.

Sagens indhold:

I forbindelse med renoveringen skolen har det i forbindelse med indbygning af ståldragere været nødvendigt at nedtage en bræmme af loftet i fase 1. Der er opsat nyt loft i bræmmen, da det eksisterende loft ikke længere er på markedet.

I den forbindelse blev loftet malet. Imidlertid blev de akustiske konsekvenser heraf undervurderet, BST har således målt efterklangstider, der var større end før renoveringen.

Som det fremgår af brev af 18. december fra skolens MED-udvalg er det lovet lærergruppen, ved renoveringens start, at lydforholdene inden renovering ikke blev forringet.

JPH rådgivning fremsætter nu 3 forslag til løsning af loftsproblematikken:

Renovering med Rockfon Sonar lofter:


Merudgift ekskl. moms kr. 1.597.526,-

 

Opsætning af finuldstræbeton:


Merudgift ekskl. moms kr. 1.232.986,-

 

Uændrede lofter:

Erfaringerne fra fase 1 har vist, at de supplerende stålbjælker kan oplægges uden nedtagning af lofter på begge sider, som i øvrigt er indregnet i projektet, og således kan renoveringen som helhed gennemføres uden at ændre de eksisterende lofter som vil have den konsekvens, at lydforholdene vil være uændret, men det æstetiske er ligeledes uændret og således vil der ikke være tale om en forbedring af lofterne.

Besparelse ekskl. moms kr. - 264.974,-

Det skal fremhæves, at denne løsning vil være kortsigtet, idet en istandsættelse af lofterne af æstetiske årsager givetvis vil blive påkrævet, og her kunne træbetonløsningen senere vælges og som også er muligt, men naturligvis behæftet med meromkostninger og brugsmæssige ulemper, hvis dette skal udføres senere.

Med de erfaringer, som er gjort ved etablering af prøvelokale m.v., vil vi anbefale træbetonløsningen, som æstetisk vil være i god kombination med huset i øvrigt, har den fornødne vandalsikkerhed og lydmæssigt i overensstemmelse med ikke alene Bygningsreglementets krav til samme men også de fra øvrige instanser udsendte vejledninger omkring samme.

Det skal bemærkes, at økonomiopstillingen for såvel Rockfon Sonar og træbeton indbefatter hele skolen af hensyn til sammenligningen.

Endvidere skal nævnes, at i økonomien for træbeton er det forudsat, at pladerne opsættes uden isoleringslag bag, hvilket i øvrigt er under bekræftelse ved en ny måling fredag d. 9. januar 2004. Resultatet Heraf vil forelægge til mødet mandag d. 12.01.03. Hvis denne måling mod forventning falder negativt ud, skal der afsættes yderligere ca. 180.000 kr. ekskl. moms i tillæg til anlægsbevilling til opsætning af isolering ved træbetonløsningen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Finansiering v. forbrug af likvide midler.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Arbejdsmiljørapport af 19.11.03 fra BST-center Aalborg (El.doc 1. arbejdsmiljørapport) 1. arbejdsmiljoerapport.tif (273 KB)

Arbejdsmiljørapport af 01.12.03 fra BST-center Aalborg (El.doc. 2. arbejdsmiljørapport) 2. arbejdsmiljoerapport.tif (96 KB)

Arbejdsmiljørapport af 15.12.03 fra BST-center Aalborg (El.doc. 3. arbejdsmiljørapport) 3. arbejdsmiljoerapport.tif (183 KB)

Brev fra MED-udvalget, Vester Hassing skole af 18. december 2003 (El.doc MED-udvalget) MED-udvalget.tif (51 KB)

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |