Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Folkeoplysningsudvalget Referat af møde den 20. april 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 20. april 2004

 

Folkeoplysningsudvalget afholder møde:

Den 20. april 2004 Kl. 19.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Willy Ø. Nielsen mødt for Laurits Christensen. Poul Erik Sørensen mødt for Kurt E. Nielsen. Jens Egon Kristensen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

16 Ansøgning om tilskud til forenings- og lederudvikling - Holtet Idrætsforening.

18 Ansøgning om støtte til renovering af skur.

19 Ansøgning om støtte til indkøb af 10 sæt stave til stavgang.

20 Ansøgning om støtte til diverse projekter på nyt ridecenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ansøgning om tilskud til forenings- og lederudvikling - Holtet Idrætsforening.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21032

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til ansøgning fra Holtet Idrætsforening, hvor de søger om tilskud på kr. 5.000 til forenings- og lederudvikling.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 8:

Bevilliget kr. 5.000,- fra forsøgs- og udviklingspuljen.

Administrativ bemærkning, den 13. april 2004.

Holtet Idrætsforening har indsendt regnskab for kurset. Udgiften blev i alt kr. 3.723.

Der var 30 deltagere på kurset, som var blevet ændret til 1 dag i Holtet Idrætsforenings klubhus pga. det lave deltagerantal. Foreningen ansøger nu om at overføre de resterende kr. 1.273 til et opfølgningskursus for de unge fra foreningen som har været på unglederuddannelsen for at fastholde deres interesse for at arbejde med opgaver i Holtet Idrætsforening.

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 16:

Pengene skal tilbagebetales.

Sagens indhold:

Holtet Idrætsforening søger og tilskud til afholdelse af et 2 dages debatarrangement, hvor man vil indbyde alle foreningens medlemmer over 18 år, herunder trænere og udvalgsmedlemmer.

Hovedoverskriften er "UTOPIA" som dækker over

- Hvis vi kun ser muligheder, hvordan ser Holtet Idrætsforening så ud om 2 år.

- Hvad kan vi og hvad vil vi.

Holtet Idrætsforening tror på, at udvikling er fremtiden og derfor vil de have deres medlemmer med. Foreningen har i dag mange meget interesserede unge mennesker, som allerede har deltaget på unglederuddannelsen og disse personer vil foreningen senere lave et lignende arrangement med. Men først vil foreningen lave et arrangement for flere med lidt erfaring.

Arrangementet skal foregå i Kongerslev Idrætscenter og varer fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Der tilbydes bustransport. Udgiften vil være kr. 300,- pr. person + transport.

Udgiften vil ved 40 personer være kr. 12.000

Bustransport kr. 3.000

I alt kr. 15.000

Da foreningen skal afholde alle udgifter og kursusbudgettet ikke kan dække en så stor udgift til arrangement søges der om et tilskud på kr. 5.000,- fra forsøgs og udviklingspuljen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

18 Ansøgning om støtte til renovering af skur.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21371

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til ansøgning fra Stae Borgerforening om tilskud til renovering af Borgerforenings skur.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 18:

Afslag, idet der ikke er hjemmel iflg. loven

Sagens indhold:

Stae Borgerforening søger om tilskud til renovering af deres 60 m2 skur, som ligger ved siden af deres borgerhus.

Skuret bliver brugt til opbevaring af flagallé, juleudsmykning, scene, samt andre større genstande, som bruges i forbindelse med kulturelle/sociale aktiviteter, som Borgerforeningen har tradition for at afholde.

Skuret trænger til omfattende renovering af både sider og tag. Borgerforeningen har hjemtaget tilbud til materialer til udbedring af disse forhold og forventer at udføre arbejdet selv.

Tag og vægge kr. 12.000

Døre, beslag, søm, diverse kr. 3.000

Samlet overslag kr. 15.000

Stae Borgerforening søger om hjælp til dækning af udgifter til ovenstående.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

19 Ansøgning om støtte til indkøb af 10 sæt stave til stavgang.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21416

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tages stilling til ansøgning fra Hou Brugerråd om tilskud på kr. 3.000 til indkøb af stave til stavgang.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 19:

Afslag, da de øvrige brugerråd selv har indkøbt deres stave.

Sagens indhold:

Hou Brugerråd planlægger at opstarte stavgang, og vil i den forbindelse indkøbe 10 sæt stave til opstart.

Der er stor interesse for at deltage, og der forventes deltagere i meget forskellige aldersgrupper, fra flere steder i kommune. Hou Brugerråd forventer at det er en aktivitet der blander ældreidræt med aktiviteter på tværs af aldersgrupper.

Prisen for indkøb at 10 sæt stave er kr. 3.000, hvortil der søges om tilskud. Der modtages ikke støtte fra anden side.

Administrativ bemærkning, den 13. april 2004.

Hou Brugerråds ansøgning er indgået Hals Kommune den 9. marts 2004. I mellemtiden er Brugerrådet startet med stavgang og har nu 37 deltagere i forskellige aldre fra hele kommunen. De 37 deltagere er fordelt på 2 hold mandag eftermiddag og onsdag aften.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning fra Hou Brugerråd.

 

 

 

20 Ansøgning om støtte til diverse projekter på nyt ridecenter.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21703

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til ansøgning fra familie i Øster Hassing.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 20:

Afslag, idet det ligger udenfor formålet med puljen.

Sagens indhold:

Familien Redke og Kristensen i Øster Hassing har startet et lille ridecenter. De ønsker efter at have set Folkeoplysningsudvalgets annonce i avisen og søge om økonomisk støtte til et eller flere af følgende projekter.

Alternative aktiviteter for børn og unge:

Aktiviteter på tværs af generationer:

Handicapaktiviteter:

Misbrugshindrende aktiviteter:

Uddybning af ideer, se vedlagte ansøgning.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning fra Helle Redke og Johnny Kristensen.

 

 

 

 

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |