Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Folkeoplysningsudvalget Referat af mødet den 24. februar 2004.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af mødet den 24. februar 2004.

Folkeoplysningsudvalget afholder møde:

Den 24. februar 2004 Kl. 19.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Kurt Nielsen.

Fraværende uden afbud: Henrik Pedersen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

6 Aktivitetestilskud 2004. *

7 Tematisering af Folkeoplysningsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje 2004. *

8 Ansøgning om tilskud til forenings- og lederudvikling - Holtet Idrætsforening. *

9 Unglederuddannelse 2004. *

10 Ansøgning om trampolin til Gandrup/Holtet gymnastikafdeling. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aktivitetestilskud 2004.

Journal nr. 18.15.05Ø40 / /Sagsid 21026

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes godkende fordeling af aktivitetstilskud for 2004.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 6:

Godkendt.

Sagens indhold:

Foreningerne har indsendt opgørelse over antallet af deres medlemmer pr. 31.12.03.

Der er i rammen for 2004 afsat kr. 565.441,- til fordeling til aktivitetstilskud under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Efter grundtilskud på kr. 44.000,- og tilskud til transport kr. 1.800,- er fratrukket, er der

kr. 519.641,- til fordeling til i alt 8.861 point. 1 point = kr. 58,643607.

År

Antal point

 

 

2003

9.106

kr.

55,63

2002

8.961

kr.

54,38

2001

8.846

kr.

56,83

2000

8.698

kr.

51,08

1999

8.740

kr.

53,84 + ØD 5,50

1998

8.584

kr.

53,46

1997

8.842

kr.

51,63

1996

8.455

kr.

54,70 + ØD 6,20

1995

8.328

kr.

54,57

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Aktivitetstilskud 2004.

 

7 Tematisering af Folkeoplysningsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje 2004.

Journal nr. 18.15.10G01 / /Sagsid 17263

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes beslutte hvilke temaer der skal vælges i 2004 for Folkeoplysningsudvalgets Forsøgs- og udviklingspulje.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 7:

Der godkendes de samme emner som i år 2003.

Kommunikation/Information: Annonce i marts, maj og august.

Sagens indhold:

Der skal annonceres om Folkeoplysningsudvalgets Forsøgs- og udviklingspulje. For år 2003 blev følgende emner godkendt.

Lederudvikling

Indragelse af unge i foreningslivet

Alternative aktiviteter for børn og unge

Aktiviteter på tværs af generationer

Senioraktiviteter

Handicapaktiviteter

Misbrugshindrende aktiviteter

Ældreidræt.

 

Økonomiske konsekvenser:

 

Personalemæssige konsekvenser:

 

Kommunikation / Information:

 

Lovgrundlag:

 

Bilag:

 

 

 

8 Ansøgning om tilskud til forenings- og lederudvikling - Holtet Idrætsforening.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21032

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til ansøgning fra Holtet Idrætsforening, hvor de søger om tilskud på kr. 5.000 til forenings- og lederudvikling.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 8:

Bevilliget kr. 5.000,- fra forsøgs- og udviklingspuljen.

Sagens indhold:

Holtet Idrætsforening søger og tilskud til afholdelse af et 2 dages debatarrangement, hvor man vil indbyde alle foreningens medlemmer over 18 år, herunder trænere og udvalgsmedlemmer.

Hovedoverskriften er "UTOPIA" som dækker over

- Hvis vi kun ser muligheder, hvordan ser Holtet Idrætsforening så ud om 2 år.

- Hvad kan vi og hvad vil vi.

Holtet Idrætsforening tror på, at udvikling er fremtiden og derfor vil de have deres medlemmer med. Foreningen har i dag mange meget interesserede unge mennesker, som allerede har deltaget på unglederuddannelsen og disse personer vil foreningen senere lave et lignende arrangement med. Men først vil foreningen lave et arrangement for flere med lidt erfaring.

Arrangementet skal foregå i Kongerslev Idrætscenter og varer fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Der tilbydes bustransport. Udgiften vil være kr. 300,- pr. person + transport.

Udgiften vil ved 40 personer være kr. 12.000

Bustransport kr. 3.000

I alt kr. 15.000

Da foreningen skal afholde alle udgifter og kursusbudgettet ikke kan dække en så stor udgift til arrangement søges der om et tilskud på kr. 5.000,- fra forsøgs og udviklingspuljen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning fra Holtet Idrætsforening.

 

 

 

 

 

9 Unglederuddannelse 2004.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 21247

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes beslutte om de ønsker at yde tilskud til unglederuddannelsen 2004.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 9:

Der bevilliges tilskud til foreningernes egenbetaling, dog skal der være en egenbetaling på kr. 150,- pr. deltager.

Tilskud i alt kr. 12.680,-. Tilskuddet bevilliges af forsøgs- og udviklingspuljen.

Sagens indhold:

Der skal nu afholdes et nyt unglederkursus, med opstart i februar. Der er 17 tilmeldte kursister til modul 1. Der er tilmeldt unge fra Koldkær Svømmeklub, Hals Forenede Sportsklubber, Holtet Idrætsforening, Ulsted Boldklub og Vester Hassing Gymnastikforening.

Ansvarlig for kurset er DGI. Prisen for kurset er kr. 2.763 pr. person. DGI yder tilskud med kr. 1.873, så foreningens pris bliver kr. 890. Det er ønsket at Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til foreningens andel på i alt kr.15.130.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

10 Ansøgning om trampolin til Gandrup/Holtet gymnastikafdeling.

Journal nr. 18.15.10Ø40 / /Sagsid 20977

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes tages stilling til om ansøgningen fra Gandrup/Holtet gymnastikudvalg skal imødekommes .

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 24. februar 2004 Punkt 10:

Der henvises til investeringsønsker for 2005.

Sagens indhold:

Gandrup/Holtet gymnastikafdeling har et juniorhold på 36 gymnaster i alderen fra 12-16 år. På grund af de mange gymnaster vil gymnastikafdelingen lave et nyt tiltag for de ældste, så de også kan beholde de ældste gymnaster i foreningen, i hvert fald frem til de bliver 18-19 år.

Gandrup/Holtet gymnastikudvalg mener at det er nogle rigtig dygtige og flittige gymnaster de har og mange af dem fungerer som hjælpetræner og instruktører på andre hold i foreningen. Med andre ord, de er foreningens fremtid.

For at give dem de bedste betingelser står en ny trampolin øverst på ønskesedlen. Trampolinen koster kr. 8.795,-.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |