Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Kulturudvalget Referat af møde den 4. november 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 4. november 2004


82 Formandens orientering
83 Diverse anlæg 2004 - Kulturudvalget
84 Godkendelse af ændring af vedtægterne for Museumsforeningen for Hals Kommune
85 Ændring af hjemkaldelsesgebyrer i folkebiblioteket
86 Pasningsmodul i SFO fredag eftermiddag
87 Ansøgning om midler til indretning af udeareal ved Børnehaven Østerladen
88 Børnehavebussens fremtid
89 Græsslåning på "Spejderpladsen" på Houvej, Ulsted.
90 Aftale mellem Hals Kommune og grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken vedr. etablering og drift af legeplads.
91 Vedligeholdelse af skoven mellem Gandrup skoles sportsplads og Møllevænget.
92 Valg af anden skole end distriktsskolen til skoleåret 2005/2006.
93 Sammenlægning af Krudtuglen og Spiren
94 Serviceeftersyn vedrørende transport af folkeskoleelever.
95 Eventuelt
98 Ændring af børnehavestrukturen i Vester Hassing.
Lukket møde
96 Etablering af Ungdomshus/undervisningscenter.
97 Skolerengøring - opmåling for evt. justering af tiden til rengøring.
99 Hou Borger- og Aktivitetshus.

  Diverse anlaeg - Kulturudvalget.xls (18 KB)
  Referat041104.pdf (124 KB)
  Museumsforeningen.pdf (65 KB)
  Gaeldende vedtaegter.pdf (288 KB)
  Forslag til nye vedtaegter.pdf (135 KB)
  Brev fra Folkebiblioteket.pdf (97 KB)
  Brev fra Anita Hoej.pdf (73 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul VesterHassing skole.pdf (61 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Gandrup Skole.pdf (54 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Hals Skole.pdf (63 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Ulsted Skole og SFO.pdf (80 KB)
  Hoeringssvar fra BUPL.pdf (81 KB)
  Beslutningsoplaeg.pdf (41 KB)
  Udtalelse fra FDF-spejderne.pdf (22 KB)
  Kortbilag over omraedet.pdf (257 KB)
  Ansoegning fra Inger Pedersen.pdf (66 KB)
  Udkast til aftale.pdf (115 KB)
  Ansoegning fra Boernehaven Oesterladen.pdf (90 KB)
  Mail fra Helle og Finn Besser.pdf (26 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Hou Skoles SFO.pdf (42 KB)
  Udtalelse fra foraeldrebestyrelsen Krudtuglen.pdf (104 KB)
  Udtalelse fra foraeldrebestyrelsen Spiren.pdf (115 KB)
  Beregning af omkostninger ved anlaeggelse af parkeringsplads.pdf (132 KB)
  Revideret skema over transport-ventetid på skolerne m.m..pdf (30 KB)
  Oversigt over beslutningstemaer.pdf (18 KB)
  Artikel Nordjyske.pdf (891 KB)
  Udtalelse fra tillidsrepraesentanterne.pdf (50 KB)
  Hvepsereden.pdf (67 KB)
  Mariehoenen1.pdf (211 KB)
  Mariehoenen2.pdf (156 KB)
  Udtalelse fra personalet i Kastanien.pdf (80 KB)
  Kastanien.pdf (189 KB)
  Udtalelse fra PMF.pdf (37 KB)

Kulturudvalgets møder i 2006  

 

12. januar

9. februar
9. marts 
6. april 
4. maj
1. juni
10. august 
7. september

5. oktober

2. november

30. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. november 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |