Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat af møde den 14. november 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 14. november 2005


Indholdsfortegnelse åbent møde

210 Formandens orientering - 2005
211 Oplæg til Nordjydernes Regionale Udviklingsplan
212 Referater fra personaleudvalg - 2005
213 Fordeling af tilbagegangsmidler til 25% - puljen
214 Rapportering til ØK om erhvervsfremme
215 Sammenlægning af Hals Boligforenings afdeling 18 og 26 til ny afdeling 18
216 Fastsættelse af pris på grunde på Uglevænget, etape 2, i V. Hassing
217 Fastsættelse af pris på erhvervsjord i det nye erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals
218 Fastsættelse af pris på erhvervsjord i det nye erhvervsområde øst for Industrivej i V. Hassing
219 Salg af 3 grunde i det nye erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals til Hals Fjernvarme
220 Revurdering af pris på jord til planteskole i lokalplanområde 5.35 i Hals
221 Genansøgning om økonomisk støtte til en større renovering af V. Hassing bydam
222 Godkendelse af Budget 2006 samt takster for Hals-Egense Færgefart I/S
223 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2006
224 Frigivelse af midler til projekter vedr. energimæssige besparelser - (ELO - rapporten for fyringssæssonen 2004)
225 Udmelding af takster for dagtilbud 2006
226 Fastlæggelse af retningslinier for private dagtilbud
227 Ophør af samarbejdsaftale vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning
228 Udbetaling af tilskud til privat pasning
229 Ansøgning om midler til etablering og drift af legeplads ved Folkebiblioteket i Hals
230 Legepladser
231 Drøftelse af fremtidig anvendelse af Borgergade 41
232 Vurderingaf kassebeholdningen pr. 8/11 2005
233 Tilsyn med personligningen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005
234 Ansøgning om midler til udskiftning af vinduer i D-fløjen på Hals skole
235 Overflytning af Løn- og Personaleopgaven til Aalborg Kommune pr. 1. januar 2006
236 Fremtidig sygefraværsstatistik

Indholdfortegnelse lukket møde

237 Formandens orientering ? Lukket møde
238 Overdragelse af bygning
239 Forespørgelse vedrørende salg af jord
240 Salg af ejendom
241 Ansøgning om leje af bygning
242 Høring af sundhedsberedskabsplan 2005, Nordjyllands Amt
243 Personalesag

  Økonomiudvalgsmøde Åbent 14.11.2005.doc (264 KB)
  Priser på erhvervsjord.doc (20 KB)
  Hals Fjernvarme.pdf (49 KB)
  Renovering af V H bydam.pdf (365 KB)
  Budgetforslag 2006 - Hals-Egense Færgefart.pdf (241 KB)
  Takstblad - skorstensfejerarbjede i 2006.pdf (8 KB)
  notat dateret 16.06.2005.doc (23 KB)
  Økonomioversigt, dateret 07.07.2005.pdf (68 KB)
  Brev dateret 07.07.2005.pdf (30 KB)
  notat fra KL af 31. oktober 2005.pdf (27 KB)
  Ansøgningsskema.doc (46 KB)
  Brev fra dagplejerne af 09.08.05.pdf (35 KB)
  Kassenotat af 08.11 2005.xls (21 KB)
  tilsynsrapport.pdf (184 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. november 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |