Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat af møde den 22. august 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 22. august 2006


INDHOLDSFORTEGNELSE

Punkter på åbent møde:

104. Formandens orientering
105. Referater fra personaleudvalg
106. Køb af rettigheder til serien "Før grænserne viskes ud"
107. Husstandsomdeling af "Hals-kalenderen" som afskedsgave fra Hals Kommune
108. Forespørgsel på om Hals Kommune vil købe jord øst for Ulsted til erhvervsformål
109. Ansøgning om midler til renovering af toilet- bad- og omklædningsfaciliteter i hallen ved Hals skole
110. Lejeaftale den selvejende institution Hou Borger og Aktivitetshus og Hals Kommune.
111. Godkendelse af vedtægter samt driftsbudget for Hou Borger- og Aktivitetshus
112. Overflytning af projekter fra drift til anlæg 228 Børnehaven Skovtrollen
Anlægstilskud til renovering af V. Hassing bydam
113. Servicerammen pr. 31. juli 2006
114. Fordeling af midler til dækning af højere selvrisici
115. Varetagelse af sager med personer på ledighedsydelse
116. Udbetaling af miljøstøtte i 2005
117. Forslag til Regionplantillæg nr. 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands amt.
118. 2. Behandling af forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg nr. 74
119. Byggemodning af lokalplanområde 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals".
120. Trafiksikkerhedsmidler 2006
121. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Ulsted v 122. Anmodning om frigivelse af midler til anlæggelse af legeplads i Gandrup
123. Folkebibliotek i Multihus i Vester Hassing
124. Etablering af erstatningsbaner for VHG i forbindelse med etablering af Multihus i Vester Hassing
Punkter på lukket møde:

125. Forespørgsel

  Åbent referat af Økonomiudvalgets møde d. 22.08.2006 ÅBENT.doc (256 KB)
  Kort over Drøvten 15, Ulsted.doc (53 KB)
  Reviderede tegninger fra Teknisk Forvaltning.pdf (275 KB)
  Revurdering af hvor stor en andel Hals skole kan medfinansiere.tif (30 KB)
  Lejekontrakt mellem Den selvejende institution Hou Borger- og Aktivitetshus og Hals Kommune.pdf (129 KB)
  Budget.pdf (528 KB)
  Vedtægter HBA.pdf (617 KB)
  Servicerammeopgørelse pr 31.07.06.XLS (19 KB)
  Opgørelse modtaget med revisionspåtegning.pdf (41 KB)
  Regionplantillæg nr. 198.pdf (878 KB)
  Indsigelser - bilag til møder.pdf (4725 KB)
  Notat vedr. behandling af indsigelser til forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg (37 KB)
  Revideret overslag.doc (43 KB)
  Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af legeplads i Ulsted.tif (1088 KB)
  Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af legeplads i Gandrup.tif (1035 KB)
  Ideoplæg og konsekvensvurdering.pdf (144 KB)
  Notat fra Bodil Have.doc (30 KB)
  Illustrationsplan idrætsanlæg Vester Hassing.pdf (2388 KB)
  Projektbeskrivelse fra Niras.pdf (567 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. august 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |