Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2006


INDHOLDSFORTEGNELSE<
> Punkter på åbent møde:
74. Formandens orientering 2006
75. Referater fra personaleudvalg - 2006
76. Totalregnskab for Hals Kommune 2005
77. Ansøgning om projektbevilling il udarbejdelse af plangrundlag for idrætsanlæg i Vester Hassing
78. Forespørgsel om udvidelse af lejet areal til Stae Borgerforening
79. Krav om tilbagebetaling af bidrag til Hals Fjernvarme ifm. køb af grunden Idrætsallé 12 i Hals
80. Overdragelse af fællesareal til Hals Grundejerforening
81. Ansøgning om tilladelse til at igangsætte fornøden arealplanlægning i forbindelse med etblering af idrætsanlæg i Vester Hassing.
82. Vurdering af prisniveauet på erhvervsjorden i området ved Aslundvej i V. Hassing
83. Kloakrenovering i Gl. Kongevej
84. Kystfriluftslivet ved Limfjorden
85. Midlertidig opnormering af Børnehaven Ulvereden
86. Ansøgning om etablering af kloakstikledning på Skansen
Punkter på lukket møde:<
> 87. Forespørgsel
88. Tjenestemands ansøgning om afsked

  Åben - Referat fra Økonomiudvalget den 16. maj 2006.doc (165 KB)
  Kortudsnit vedr. udlejning af jord til Stae Borgerforening.pdf (499 KB)
  Svarskrivelse til Susanne og Torben Madsen, Hals.doc (82 KB)
  Kortudsnit over Hals Grundejerforenings fællesareal.tif (1402 KB)
  Priser på erhvervsjord i nabokommunerne.doc (27 KB)
  Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Ulvereden.pdf (240 KB)
  Udtalelse fra personalet i Ulvereden.pdf (737 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 17. maj 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |