Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalgsmøde den 04.10.2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra Økonomiudvalgsmøde den 04.10.2005


Økonomiudvalget:
Den 4. oktober 2005-- Kl. 16.00- på administrationsbygningen.
Fraværende med afbud: Jørgen Hansen forlod mødet kl. 18.15 ved behandling af punkt 208. Der resterede herefterfølgende sager nr. 207 og 209
referat
INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE
187 Formandens orientering - 2005
188 Referater fra personaleudvalg - 2005
189 Forslag til mødealender 2006.
190 Ansøgning om tilladelse til at benytte permanete boliger på Kirkevej 48-56 til aflastningsboliger i perioden 1.11.05-30.11.2006.
191 Revurdering af IT-planen
192 Ekspropriationsbeslutning vedr. matr. nr. 101a Vester Hassing By, Vester Hassing
193 Stianlæg fra Gandrup til Ø. Hassing via Teglværkssøerne, inkl. tunnel under Omfartsvejen
194 Anlæg af sti nr. 2 fra Hals til Nordmandshage.
195 Udbetaling af miljøstøtte i 2004
196 Midlertidig opnormering af børnehaven Ulvereden
197 Budgetopfølgning pr. 31.08.05 for Økonomiudvalgets område
198 Budgetopfølgning pr. 31.08.05 for det samlede område
199 Vurdering af kassebeholdningen pr. 29/9 2005
200 Budget 2006
201 Ændringsforslag til budget 2006 og overslagsårene 2007, 2008 og 2009
202 Kirkeskatteprocent 2006
INDHOLDSFORTEGNELSE LUKKET MØDE
203 Formandens orientering - Lukket møde
204 Aftale om magelæg
205 Evt. erhvervelse af areal
206 Anmodning om oprettelse af fast fleksjob
INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG ÅBENT MØDE
207 Ansøgning om dækning af merudgifter i forbindelse med renovering af Østergade 2A
208 Ansøgning om udbetaling af tillæg og overtid på Hou Skole
INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG LUKKET MØDE
209 Indstilling om personalesag.

  Referat Økonomiudvalgsmøde den 04.10.06 ÅBENT.doc (172 KB)
  Diverse drift.xls (14 KB)
  Mødekalender - 3. udgave.doc (41 KB)
  ændring af Hals Kommunes IT-plan.pdf (89 KB)
  Ekspropriationsprotokol.pdf (314 KB)
  Revisorpåtegning.pdf (65 KB)
  Budgetopfølgningsrapport pr. 31.08.05 Økonomi.pdf (2430 KB)
  1-Budgetopfølgningsrapport(total).pdf (422 KB)
  Kassenotat af 29.09. 2005.xls (20 KB)
  Forslag til administrative ændringer efter 1. behandling.xls (23 KB)
  Revideret takstoversigt budget 2006.xls (31 KB)
  Opgørelse af 07.09. over kirkeskat 2006.doc (31 KB)
  referat Økonomiudvalget d. 04.10.05 Tillæg Åbent.doc (108 KB)
  Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Hou skole.pdf (43 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 5. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |