Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalgsmødet, d. 16. november 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra Økonomiudvalgsmødet, d. 16. november 2004


198 Formandens orientering - 2004
199 Referater fra personaleudvalg - 2004
200 Principiel stillingtagen til SID's fremtidige lejemål
201 Godkendelse af Budget 2005 samt takster for Hals-Egense Færgefart I/S
202 Vurdering af kassebeholdningen
203 Forespørgsel om kommunal overtagelse af svømmehallen ved Koldkær Feriecenter
204 Drøftelse af hvilke initativer man som politiker kan iværksætte for at støtte op omkirng medarbejderne
205 Trafiksikringsmidler 2004
206 Udarbejdelse af fremtidig byudviklingsplan for Hals Nord
207 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004
208 Børnehavebussens fremtid
209 Ændring af hjemkaldelsesgebyrer i folkebiblioteket
210 Aftale mellem Hals Kommune og grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken vedr. etablering og drift af legeplads
211 Sammenlægning af Krudtuglen og Spiren
212 Pasningsmodul i SFO fredag eftermiddag
213 Godkendelse af Hals Kommunes Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi
214 Option på køb af 4 grunde på Nørlund i Gandrup til opførelse af 8 andelsboliger
215 Forhandling med Nordjyllands amt om endelig godkendelse af Den Digitale kommuneplan
216 Høring af Forsvarsministeriets planer om kystradarer

  Referat fra Økonomiudvalgsmødet, d. 16.11.04.doc (188 KB)
  Budgetforslag 2005.pdf (185 KB)
  Kassenotat 101104.xls (21 KB)
  Skorstensfejerarbejde 2005.pdf (15 KB)
  Brev fra Folkebiblioteket.pdf (97 KB)
  Udkast til aftale.pdf (115 KB)
  Beslutningsoplaeg.pdf (41 KB)
  Hoeringssvar fra BUPL.pdf (81 KB)
  Udtalelse fra foraeldrebestyrelsen Krudtuglen.pdf (104 KB)
  Udtalelse fra foraeldrebestyrelsen Spiren.pdf (115 KB)
  Beregning af omkostninger ved anlaeggelse af parkeringsplads.pdf (132 KB)
  Brev fra Anita Hoej.pdf (73 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul VesterHassing skole.pdf (61 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Gandrup Skole.pdf (54 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Hals Skole.pdf (63 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Ulsted Skole og SFO.pdf (80 KB)
  Udtalelse om pasningsmodul Hou Skoles SFO.pdf (42 KB)
  Mail fra Helle og Finn Besser.pdf (26 KB)
  kommuneplanstrategi.pdf (442 KB)
  Agenda 21strategi.pdf (185 KB)
  Nordjyllands Amt.pdf (161 KB)
  Danmarks Naturfredningsforening.pdf (186 KB)
  Laurits Krog.pdf (114 KB)
  Digital kommuneplan.pdf (235 KB)
  Kystradarprojektet.pdf (955 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 17. november 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |