Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 18. april 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 18. april 2006


46. Formandens orientering 2006
47. Referater fra personaleudvalg - 2006
48. Forespørgsel vedrørende Hals Kommunes interesse i køb af jord nord for Hals
49. Overdragelse af fællesareal til Hals Grundejerforening
50. Forespørgsel om udvidelse af lejet areal til Stae Borgerforening
51. Indgåelse af lejeaftale med Den Selvejende Institution, Hou Borger- og Aktivitetshus
52. Ansøgning om at få del af matr. nr.233 a (skiveren) sammenlagt med matr. nr. 1ct, 1 bi og 1 am Hals by, Hals
53. Forespørgsel på salg af anparter i Østvendsyssel Plantageselskab
54. Indgåelse af brugsretsaftale med Skiveren Bådelaug
55. Rapportering til ØK om erhvervsfremme
56. Behandling vedr. de juridiske aspekter
57. Beslutning om styringsmekanismer ifm. regeringsaftalen vedr. serviceramme
58. Forslag til Landsplanredegørelse - Det Nye Danmarkskort, Planlægning under nye vilkår
59. Nyt debatoplæg om valg af linieføring for en 3. Limfjordsforbindelse
60. Hjemmeplejen anmoder om at få dækket merforbrug til genhusning af beboere og personale i forbindelse med ombygningen af Hassinghave
61. Overdragelse af Integrationsindsatsen til Aalborg Kommune
62. Desicionsskrivelse fra Socialministeriet 2004
63. Forslag til budgetændring i forbindelse med oprettelse af nattevagtstilling i Bofællesskabet for udviklingshæmmede
64. Økonomisk decentralisering - folkeskoleområdet
65. Anlægsregnskab - fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen
66. Forbedring og forskønnelse af området "Børnenes jord" i Hals
67. Anlægsregnskab for byforskønnelse i Vester Hassing
68. Byforskønnelse Gandrup
69. Ulsted byforskønnelse
70. Fortovsarbejder 2006 -nyanlæg
71. Økonomisk decentralisering 2005 - samlet oversigt
72. Regnskab 2005 - for hele den kommunale virksomhed

  Kortbilag over ejendommen Nymark 4, Hals.tif (904 KB)
  Kort - Hals Grundejerforening.tif (1402 KB)
  Kort der viser ønske fra Stae Borgerforening.tif (1869 KB)
  Kort som viser arealet der ønskes lejet.tif (1402 KB)
  Kortbilag matr. nr. 233a (Skiveren).pdf (463 KB)
  Kort som viser arealet Skiveren Bådelaug ønsker brugsret over.tif (904 KB)
  Bilag vedr. Region Aalborg.pdf (699 KB)
  Svar fra advokat Torben Voss.doc (49 KB)
  Foreløbigt regnskab.XLS (14 KB)
  Ny Aalborgs høringssvar vedr. forslag til Landsplanredegørelse 2006.pdf (2661 KB)
  Ny Aalborgs høringssvar vedr. forslag til Landsplanredegørelse 2006.pdf (3009 KB)
  Revisionsberetning 2004.pdf (28 KB)
  Anlægsregskab - fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen.XLS (15 KB)
  Forslag til ændring af skøjtebanen tegning.pdf (31 KB)
  Projektforslag fra Materielgården.doc (29 KB)
  Anlægsregnskab for byforskønnelse i Vester Hassing.pdf (174 KB)
  Principtegning af fortovs-tværsnit.pdf (83 KB)
  OversigtØD 2005.xls (88 KB)
  Supplerende bemærkninger til ØD 2005 - Socialudvalget.doc (25 KB)
  Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2005 - Kulturudvalget.doc (36 KB)
  Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2005 - Teknisk Udvalg.doc (24 KB)
  Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2005 - Økonomiudvalget.doc (25 KB)
  (Åben dagsorden) Referat af Økonomiudvalgets møde d. 18.04.2006.doc (361 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 19. april 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |