Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2005


1 Formandens orientering - 2005
2 Referater fra personaleudvalg - 2005
3 Vurdering af kassebeholdningen
4 Udpegning af valgstyrere m.m. til folketingsvalget den 08.02.2005
5 Salg af areal til Hals Boligforening til opførelse af 6 almene familieboliger ved Mellemvang i Gandrup
6 Salg af areal til Hals Boligforening til opførelse af 6 almene familieboliger ved Aslundvej i V. Hassing
7 Godkendelse af skema A for om- og tilbygning af Fjordparken til 32 almene ældreboliger med servicearealer
8 Innovationsgaardens fremtid
9 Medfinansiering til projektet Nordjysk Guld
10 Tilskud til foreninger m.v. i 2004
11 Anvendelse af overskydende midler fra Hals Daghøjskole
12 EU-udbud for kørsel med containere fra Hals Kommunes genbrugspladser
13 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg
14 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 40gc V. Hassing by, V. Hassing
15 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 9a Gandrup by, Ø. Hassing
16 Forespørgsel om mulighed for at hæve grundene (påkørsel af jord) - Nørlund, Gandrup
17 Ansøgning om tilladelse til opstilling af henholdsvis 3 eller 4 vindmøller nordøst for Nordjyllandsværket, Hals Kommune
18 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser for 2005
19 Adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals
20 Orientering om udgiftsstigning til specialpædagogisk bistand til børn og unge med særlige vanskeligheder
21 Anmodning om frigivelse af midler i 2005 til anskaffelse af computere i 3. klasse i folkeskolen
22 Ophævelse af samarbejde på PPR området mellem Dronninglund og Hals Kommuner samt fremtidigt samarbejde med Aalborg Kommune
23 Udmøntning af besparelse på 100.000 kr i forbindelse med brug af aktivitetscentrene
24 Administrationsomkostninger vedrørende de takstfinansierede områder
25 Lov om offentlige betalinger
26 Høring af Forsvarsministeriets planer om kystradarer

  Referat fra Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2005.doc (224 KB)
  Notat - valgstyrere til EU-valget den 13.06.2004.pdf (7 KB)
  Notat vedrørende fondens situation medio 2004.pdf (19 KB)
  Et projektoplæg på nye arbejdspladser og fremdrift i Nordjylland.pdf (49 KB)
  Vedtægter for Foreningen Nordjysk Guld.pdf (23 KB)
  Forslag til formål for fordeling af overskydende midler.pdf (169 KB)
  Niras.pdf (641 KB)
  Mail-Niras.pdf (60 KB)
  Spildevandsafgift - forslag3.pdf (395 KB)
  Prisoverslag - byggemodning V. Hassing.pdf (478 KB)
  Prisoverslag - byggemodning Gandrup.pdf (434 KB)
  Notat - Nørlund.pdf (118 KB)
  Ansøgning om opstilling af vindmøller.pdf (3576 KB)
  Forretningsbetingelser 2005 - Hals Havn.pdf (1271 KB)
  Takstblad 2005 - Hals Havn.pdf (5 KB)
  Kystradarprojektet.pdf (2933 KB)

Økonomiudvalgets møder i 2006

 

24. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni

22. august
19. september 
10. oktober

14. november
12. december


Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 26. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |