Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 11. maj 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 11. maj 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
72 Hastighedsdæmpende foranstaltning - Halsvej øst, V. Hassing
73 Ansøgning om dispesnation for afstand til naboskel - Ane Viffertsvej 13A, Hals
74 Ansøgning om tilladelse til opstilling af en fast scene på areal ved genbrugspladsen i Vester Hassing
75 Regnskab 2004 - Teknisk Udvalgs område
76 Forlængelse af ekstrabemandingen på Hou Genbrugsplads
77 Omlægning af lokalrute 660
78 Anmodning om udlægning og byggemodning af erhvervsgrunde i Gandrup
79 Lokalplan 3.21 "Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup"
80 Landzonetilladelse til eks. entreprenørvirksomhed (udvidelse og etablering af kontor). Halsvej 190
81 Byggemodning af bolig- og erhvervsarealer i Ulsted
82 Landzoneansøgning om etablering af bolig i eksisterende erhvevsbygninger, Houvej 38
83 Ansøgning om principiel godkendelse af ændring af lokalplan 7.10. Kystvejen 20
84 Renovering af Houvej 293 og anlægget i Ø. Hassing
85 Parkeringplads ved Hals Havn
86 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde

Lukket møde
87 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
88 Overtagelse af lejemål

  Referat for møde den 11.05.2005-åbent.pdf (61 KB)
  Halsvej Øst.pdf (325 KB)
  Landsbyrock.pdf (351 KB)
  Regnskab 2004 - teknisk.pdf (5563 KB)
  Erhvervsgrund, Gandrup.pdf (730 KB)
  Støtteskrivelse.pdf (926 KB)
  Halsvej190_kortbilag.pdf (3346 KB)
  Halsvej190_klage.pdf (210 KB)
  Landzone-Halsvej 190.pdf (223 KB)
  Hou Auto.pdf (697 KB)
  Kystvejen 20.pdf (584 KB)
  Kortbilag - Hals Havn.pdf (332 KB)
  Mokana.pdf (1128 KB)
  Miljøcenter.pdf (269 KB)
  Hyrekørsel.pdf (5 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (9 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Kort_rute 660_forslag_afg_1145__1350.pdf (291 KB)
  Kort_rute 660_forslag_afg_7.10.pdf (289 KB)
  Kort_rute 660_forslag_afg_7.55.pdf (287 KB)
  Kort_rute 661_forslag_eftermiddagsture.pdf (249 KB)
  Kort_rute 661_forslag_morgenture.pdf (275 KB)
  Kort_rute 660_forslag_afg_7.48.pdf (289 KB)
  Notat_Skolekørsel i Hals Kommune_03052005.pdf (86 KB)
  660_forslag_030505.pdf (12 KB)
  661_forslag_030505.pdf (9 KB)
  662_forslag_030505.pdf (11 KB)
  Bilag 1.pdf (288 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 12. maj 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |