Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 10. august 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 10. august 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
127 Byforskønnelse Gandrup
128 Byforskønnelse Ulsted
129 Anlæg af cykelsti mellem Hou og Kongevejen
130 Ansøgning om dispesnation for ejendommens bebyggelsesprocent og højde - Nørregade 9, Hou
131 Ansøgning om dispensation for sommerhus afstand til sti - Kongevejen 213, Hou
132 Budgetlægning 2006 - Teknisk Udvalg
133 Ansøgning om dispensation; gyllebeholder placeret 8,5 m. fra naboskel. Holtetvej 58
134 Ansøgning om tilladelse til anlæg af sø - Skovsgårdsvej 54
135 Ansøgning om opstilling af 3 vindmøller ved Gåser Enge, Hals Kommune
136 Ny toiletbygning på Hals Havn
137 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE
138 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
139 Hals Bådelaug

  Referat for møde den 10.08.2005-ÅBENT.pdf (56 KB)
  Kongevejen.pdf (750 KB)
  Afvigerliste-TU.xls (88 KB)
  Holtetvej58_Beliggenhedsplan.pdf (42 KB)
  Holtetvej58_Oversigtskort.pdf (21 KB)
  Skovsgårdsvej_sø.pdf (45 KB)
  Indsigelse naboer.pdf (1942 KB)
  Bemærkning.pdf (297 KB)
  Ansøgning om opstilling af vindmøller.pdf (408 KB)
  Kortbilag - vindmøller.pdf (620 KB)
  Hals Havn.pdf (220 KB)
  Jagtforeniner.pdf (13 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (13 KB)
  Prisoverslag 217.XLS (18 KB)
  Niras.pdf (200 KB)
  Samlet overslag 2.17.pdf (86 KB)
  Overslag over byggemodningen pr. 21.03.2005.pdf (140 KB)
  Overslag over byggemodningen pr. 10.08.2005.pdf (161 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 11. august 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |