Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 11. januar 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 11. januar 2006


Punkter på åbent møde:
1. Overkørsel til ejendommen Hølundvej 93A
2. Renovering af pumpestation P-1. Indstilling til TU
3. Anmodning om ny vejsag vedrørende Nejrupvej, V. Hassing
4. Ansøgning om udvidelse af dyreholdet ved minkfarm på Skippervej 54 - dispensation for afstandskrav til sommerhusområde og til byzone
5. Forslag til regionplantillæg nr. 153 - etablering af ny svineproduktion ved Vesterladensvej 25, Aalborg Kommune
6. Ændring af regulativ for aflevering af affald på genbrugspladser i Hals Kommune - tilretning vedrørende emballagedirektiv og producentansvar
7. Initiativer i forbindelse med producentansvar for elektronikaffald
8. Ansøgning om dispensation for afstand til naboskel og vejskel - Møllestenen 46
9. Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer i 2006
10. Dispensation for opført drivhus i byggelinie - Sølystvej 13, Hals
11. Uførelse af niveaufri adgang - Teglværksvej 6C
12. Dispensation for byggelinie - Korsholm 93, Hals
13. Dispensation for bebyggelsesprocent - Teglværksvej 41
14. Ansøgning om dispensation - Osborsnvej 54
15. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 5.20, Hals Metalsmelteri
16. Ansøgning om principgodkendelse af udstykning, matr. nr. 2ae Hals by, Hals - Skovsgårdsvej 18, Hals Metalsmelteri
17. Udstykningsplan for del af Hals Nord
18. Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser 2006
19. Takster for taxikørsel 2006
20. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
21. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
22. Ansøgning om tilladelse til forsat at bebo sommerhus

  Referat - 060111-åbent.pdf (987 KB)
  Ansøgning 27.10.2005.pdf (49 KB)
  Tilladelse - 25.11.2005.pdf (399 KB)
  Ny overkørsel Hølundvej 93.pdf (16 KB)
  Notat fra Niras vedrørende P-1.pdf (80 KB)
  Prisoversalg fra driftsleder på Hals Centralrenseanlæg.pdf (24 KB)
  Nyt forslag til partsfordeling og istandsættelse.pdf (16 KB)
  Ovesrsigtskort - Skippervej 54.pdf (52 KB)
  Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals Kommune.pdf (25 KB)
  Notat om indfrøelse af producentansvar for affald af elektrisk og elektroniske udstyr.pdf (314 KB)
  Bygningsgebyrer for 2006.pdf (6 KB)
  Ansøgning Hals Metalsmelteri.pdf (122 KB)
  Udstykningsplan.pdf (22 KB)
  Takstblad 2006 - Hals Havn.pdf (5 KB)
  Forretningsbetingelser 2006.pdf (197 KB)
  Taxikørsel - 29.11.2005.pdf (278 KB)
  Taxikørsel - 01.12.2005.pdf (71 KB)
  Hyrevognstakster 2006.pdf (8 KB)
  Byggesager til efterretning.DOC (94 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Referat-Miljøcenter Nordjylland.pdf (126 KB)
  Referat-Reno-Nord.pdf (199 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. marts 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |