Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 12.01.2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 12.01.2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
1 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 40gc V. Hassing by, V. Hassing
2 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 9a Gandrup by, Ø. Hassing
3 Forespørgsel om mulighed for at hæve grundene (påkørsel af jord) - Nørlund, Gandrup
4 I forbindelse med opføresle af 30 boliger i Hals, på ejendommen der omfattet af lokalplan 5.01) skal vejen (området) have et nyt vejnavn)
5 Ansøgning om dispensation for opført skur indenfor vejbyggelinie - Drosselvej 42
6 Drøftelse af principper for lokalplan for Hou Havn
7 Forslag til lokalplan 2.19 "Boligområde v. Uglevænget, V. Hassing"
8 Etablering af sommerhus, Poulsminde 7
9 Ansøgning om ændring af status fra sommerbeboelse til helårsbolig for 5 lejligheder på Mikkelmark 13
10 Skitse for andelsboligprojekt, Kongensgade 5 og Torvegade 7
11 Ansøgning om tilladelse til opstilling af henholdsvis 3 eller 4 vindmøller nordøst for Nordjyllandsværket, Hals Kommune.
12 Endelig godkendelse af Lokalplan 7.25 "Område til sommerhus v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej"
13 Endelig godkendelse af Affaldsplan 2005-20016
14 Ansøgning om etablering af autoværksted/bilsalg, Havblink 9
15 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser for 2005
16 Ansøgning om leje af hytte på jollehavnen i Hals
17 EU-udbud for kørsel med containere fra Hals Kommunes genbrugspladser
18 Samarbejdsforum på Hals Havn
19 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET
20 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
21 Bemærkninger til Skov- og Naturstyrelsen
22 Ansøgning om dispensation


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE TILLÆGSDAGSORDEN
23 Køreplaner for rute 76. 276 og Metrobussen i 2005/2006


  Referat for møde den 12.01.2005-ÅBENT.pdf (83 KB)
  Prisoverslag - byggemodning V. Hassing.pdf (478 KB)
  Prisoverslag - byggemodning Gandrup.pdf (434 KB)
  Notat - Nørlund.pdf (118 KB)
  Vejnavn.pdf (330 KB)
  Poulsminde_kort.pdf (52 KB)
  Poulsminde_facade.pdf (122 KB)
  Poulsminde_klage.pdf (11 KB)
  Ansøgning - Mikkelmark 13.pdf (507 KB)
  Kongensgade_situationsplan.pdf (206 KB)
  Kongensgade_facader.pdf (111 KB)
  Kongensgade_kortbilag.pdf (29 KB)
  Ansøgning om opstilling af vindmøller.pdf (3576 KB)
  Indsigelser_725.pdf (768 KB)
  Ansøgning - Havblink 9.pdf (155 KB)
  Forretningsbetingelser 2005 - Hals Havn.pdf (1271 KB)
  Takstblad 2005 - Hals Havn.pdf (5 KB)
  Ansøgning - Jollehavn.pdf (344 KB)
  Samarbjedsforum.pdf (10 KB)
  Lovovervågning.pdf (2715 KB)
  Naturgas Midt-Nord.pdf (3191 KB)
  Miljøtilsyn.pdf (1437 KB)
  Vandrammedirektiv.pdf (1353 KB)
  LandboNord.pdf (8 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (8 KB)
  LANDZONESAGER TIL EFTERRETNING.pdf (7 KB)
  Turistforening.pdf (3139 KB)
  Turistforening.pdf (3233 KB)
  køreplan.pdf (182 KB)
  ringe_køretider.pdf (6 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 11. april 2013 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |