Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 14. juni 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 14. juni 2006


Punkter på åbent møde:
111. Fortovsarbejder 2006 - nyanlæg
112. Asfaltering 2006
113. Nøddevej - nedlæg §14 forbud mod opførelse af enfamileihus på ca. 50 m2
114. Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i lokalpaln 5.01 - Korsholm 20, Hals
115. Anaøgning om dispesantion for bebyggelseslprocent i forbindelse med opførelse af tilbygning - Havnen 14-16
116. Ansøgning om dispensation for højde, i forbindelse med opstillign af solfangere på udhus
117. Ansøgning om opstilling af fritstående skilt, dispensation - Nefovej 50
118. Forespørgsel om autogenbrugsvirksomhed kan etableres i erhvervsområdet øst for Aslundvej
119. Ændret anvendelse af delområde af lokalplan 5.33
120. Endelig godkendelse af Lokalplan 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals"
121. Endelig godkendelse af Lokalplan 5.41 "Område til offentlige formål ved Skiveren"
122. Forslag til Lokalplan 7.27 "Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter"
123. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
124. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket
125. Ledig hyrevognsbevilling i Hals Kommune

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 14.06.2006.doc (175 KB)
  Skrivelse fra Borgergruppen for Lokalsamfundet Gandrup - dateret 20.01.2006.pdf (123 KB)
  Skrivelse fra Borgergruppen for Lokalsamfundet Gandrup - dateret 15.05.2006.pdf (410 KB)
  Tegninger - Hals Havn 14.tif (2615 KB)
  Bemærkninger - indsigelser til lokalplan 5.40.doc (38 KB)
  kortbilag.pdf (122 KB)
  Indsigelser - lokalplan 5.40.pdf (148 KB)
  Forslag til lokalplan 7.27.pdf (5147 KB)
  Ændringer til forslag til lokalplan, inden behandling i TU.DOC (29 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (50 KB)
  LANDZONESAGER.doc (24 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 15. juni 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |