Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 15. juni 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 15. juni 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
111 Dispensation for placering af nedsivnignsanlæg - Lille Strandgård 30, Hals
112 Vurdering af om ansøgt byggeri på Ålborgvej 328 og 330 er lokalplanpligtig
113 Ansøgning om arealoverførsel mellem matr. nr. 15g og 15bn Hals by, Hals - Torndalstrand
114 Rasmus Mose
115 Opsætning af 2 stenskulpturer på Vestpieren, Hals Havn
116 Forslag om ændring af ervhervsfartøjers havnepenge, Hals Havn
117 Asfaltering 2005
118 Byggemodning af lokalplanområde 2.17. Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing
119 Etablering af chaufførfaciliter på Michealsen Plads, Hals
120 Forslag til Lokalplan 7.26 "Område til sommerhuse v. Rødhøj"
121 Stianlæg i henhold til Lokalplan 3.03
122 Ansøgning om ændret status på ejendommen Skovhusvej 6, V. Hassing
123 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
LUKKET MØDE
124 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
125 Forlængelse af lejekontrakterne med jagtforeningerne
126 Ansøgning om dispensation

  Referat - 050615-åbent.pdf (49 KB)
  Aalborgvej 328-330 - området.pdf (518 KB)
  Aalborgvej 328-330 - situationsplan.pdf (162 KB)
  Udstykning - Torndalstrand.pdf (2277 KB)
  Rasmus Mose.pdf (501 KB)
  Hals Havn.pdf (614 KB)
  Asfalt05.pdf (369 KB)
  Prisoverslag 217.XLS (18 KB)
  Grundejerforeningen Vestervang.pdf (728 KB)
  Diverse anlæg.pdf (410 KB)
  Ansøgning.-Skovhusvej 6.pdf (1034 KB)
  Kortbilag - Skovhusvej 6.pdf (276 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (6 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 16. juni 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |